De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.
Lees alles over Corona.

Geen bezoek op locaties Middin

Delen op social media

Afgelopen maandag (23 maart) publiceerden de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het ministerie VWS nieuwe richtlijnen voor de gehandicaptenzorg in verband met de coronacrisis. De richtlijnen zijn bedoeld om besmetting en verspreiding van het coronavirus binnen de gehandicaptenzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom volgt Middin de gegeven richtlijnen nauwlettend op. De richtlijnen hebben grote gevolgen voor de manier waarop wij omgaan met bezoek. Er is sprake van een volledige bezoekstop, waarvan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afgeweken zal worden.

Wij vinden het heel verdrietig om deze maatregelen door te moeten voeren, maar de gezondheid van onze cliënten en medewerkers en daarmee het doorgaan van de zorg zijn voor ons doorslaggevend. Wat de maatregelen betekenen, leggen wij hieronder uit.

Wij onderscheiden twee soorten locaties met ieder iets afwijkende richtlijnen: de locaties waar mensen wonen met extra risico op ernstige gevolgen bij besmetting met corona en de andere locaties.

Extra risico - Geen bezoek van familie, vrienden of vrijwilligers
Op de locaties waar cliënten wonen met extra risico op een ernstig verloop van corona, is geen bezoek meer mogelijk. Dit hadden we afgelopen vrijdag 20 maart al besloten naar analogie van het bezoekverbod voor de verpleeghuizen. De lijst met locaties die hieronder vallen vind je hier.

Andere locaties – geen bezoek van familie, vrienden of vrijwilligers, tenzij

Op de overige locaties is in beginsel geen bezoek mogelijk. Alleen wanneer de individuele gezondheidssituatie of het emotioneel en psychisch welzijn van een cliënt ernstig in het gevaar komen, maken wij afspraken over bezoek. Als er sprake is van een uitzondering wordt dit in overleg met zorgmanager en gedragsdeskundige besloten. Wanneer voor een uitzondering wordt gekozen betekent dat beperkt bezoek, bij voorkeur buiten de woning of op de eigen kamer van de cliënt.

Heeft u toestemming voor bezoek, maar heeft u ziekteverschijnselen (last van hoesten en/of ademhaling en/of koorts)? Kom dan niet op bezoek en overleg met de begeleiding hoe uw rol wordt overgenomen.

Niet ophalen
Het ophalen van cliënten met extra risico voor bezoek buiten Middin ontraden we ten zeerste.

Indien bezoek op de andere locaties op bovengenoemde gronden noodzakelijk is, kan bezoek met een cliënt wandelen met 1,5 meter afstand en zonder drukke gebieden te betreden.

Alternatieven

We doen er alles aan om communicatie voor onze cliënten de komende tijd op een andere manier te organiseren. Begeleiders ondersteunen contact onder andere door beeldbellen, videoboodschappen, whatsappen en natuurlijk de telefoon.