AC Waldeck

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Billie Holidaystraat 100
2551 WK Den Haag
T 070 325 06 05
E waldeck@middin.nl

Adres
Billie Holidaystraat 100
2551 WK Den Haag
T 070 325 06 05
E waldeck@middin.nl
Aan wie
Jeugd en Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG, LG+, EMB en ASS

Locatie kenmerken

  • Vergroten van vaardigheden

  • Wisselwerking met de wijk

  • Groot aanbod aan diverse werkzaamheden
Bij de locatie AC Waldeck werken mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Door hun werk vergroten de cliënten hun vaardigheden. Zo ontwikkelen ze zich en hebben ze de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De werkzaamheden zijn divers: van het repareren van computers tot productiewerk, en van het leveren van diensten aan zorg- en welzijnsorganisaties tot het maken van producten voor de Middin-cadeauwinkels.

Werken aan je vaardigheden

De locatie heeft vier afdelingen. De cliënten werken er onder begeleiding aan uiteenlopende activiteiten, al naar gelang hun mogelijkheden. Ons doel is om iedere cliënt te stimuleren om zijn vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden worden vooral ingezet binnen de wijk om zo ieders sociale rol en netwerk te vergroten. We streven ernaar om cliënten te laten doorstromen naar andere locaties van Middin, of naar organisaties of bedrijven.

Ontwikkelen en beleven

Op deze afdeling werken cliënten met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor hen is basisveiligheid belangrijk. Hier kunnen zij zich ontwikkelen en deelnemen aan de maatschappij. Het uitgangspunt is om hen te betrekken bij de omgeving en hen de werkactiviteiten te laten meebeleven.

Het interieur van AC Waldeck

Werkplaats

Bij Werkplaats doen de cliënten dienstverlenend en productiewerk. Ze werken aan wisselende projecten in opdracht van bedrijven. Daarnaast werken ze voor zorg- en welzijnsinstellingen en instellingen in de wijk. Ze halen bijvoorbeeld papier op bij een voetbalvereniging, bezorgen folders voor bedrijven, of maken post verzendklaar. Anderen zijn actief in de huishoudelijke dienst van de locatie of van organisaties in de wijk.

Hier kan iedereen het werk doen dat bij hem past

PCenter

Hier voeren cliënten verschillende werkzaamheden rondom computers uit en ontwikkelen ze de bijbehorende vaardigheden. Ze installeren software en repareren computers voor bedrijven, bewoners van de wijk of andere locaties van Middin. Ook sorteren ze computeronderdelen voor recycling. Daarnaast digitaliseren ze video’s en dupliceren ze DVD’s en CD’s.

Iedereen werkt mee bij AC Waldeck

Werken en beleven

Bij deze afdeling maken cliëntenproducten, zoals kaarsen of cadeaus van hout en textiel. Deze worden op bestelling voor bedrijven vervaardigd. Ook worden er veel producten gemaakt voor de Zinderinwinkels van Middin. Het activiteitencentrum heeft zelf ook een verkooppunt voor deze artikelen.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.