AC Waldeck

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Billie Holidaystraat 100
2551 WK Den Haag
T 070 325 06 05
E waldeck@middin.nl

Adres
Billie Holidaystraat 100
2551 WK Den Haag
T 070 325 06 05
E waldeck@middin.nl
Aan wie
Jeugd en Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG, LG+, EMB en ASS

Locatie kenmerken

  • Vergroten van vaardigheden

  • Wisselwerking met de wijk

  • Groot aanbod aan diverse werkzaamheden
Bij de locatie AC Waldeck werken mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Door hun werk vergroten de cliënten hun vaardigheden. Zo ontwikkelen ze zich en hebben ze de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De werkzaamheden zijn divers: van technische werkzaamheden of oude meubels opknappen tot productiewerk. En van het leveren van diensten aan zorg- en welzijnsorganisaties tot het maken van producten voor de Middin-cadeauwinkels.

Werken aan je vaardigheden

Beleven

In deze groep staat het beleven van de activiteit centraal, ieder op zijn eigen manier en op eigen niveau. We werken sensopathisch: horen, zien, voelen, ruiken en proeven zijn belangrijk. Dit doen we door middel van de volgende activiteiten: ontspannen in de snoezelruimte of spelen met scheerschuim, sop, rijst en andere materialen. En ook door te bewegen op muziek (BIM), televisie te kijken, muziek te luisteren/maken, en verhalen voorgelezen krijgen terwijl je gemasseerd wordt.

Dienstverlening

Op de groep dienstverlening werken cliënten veel met elkaar samen. Er worden verschillende dienstverlenende taken uitgevoerd, zoals: de was doen, schoonmaakwerkzaamheden of de winkel beheren. Maar ook presentielijsten rondbrengen en receptiewerkzaamheden. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning.

Werk

Een groep cliënten werken arbeidsmatig en worden daarbij ondersteund door begeleiders. Er worden oude meubels opgeknapt en werkzaamheden in het pand uitgevoerd. Een andere groep werkt volgens methode Teacch. De cliënten die hier werken sorteren, verscheuren en versnipperen papier en sorteren doppen. Ze bewerken hout, werken in de tuin en houden de buurt schoon. Ook bezorgen zij kranten en flyers.

Ambacht

In de ambacht groep maken wij creatieve producten. De sfeer en de beleving hiervan is belangrijk. Voor iedereen wordt gezocht naar een mogelijkheid om deel te nemen aan het proces. De werkzaamheden en activiteiten zijn zeer gevarieerd: koken, voorlezen, yoga, hout en textiel bewerken, kaarsen maken en verzorging.

Gemengde groepen voor activiteiten op maat

Bij deze activiteiten staat het samenwerken en de beleving voorop. Met elkaar worden de boodschappen gedaan en samen gekookt. Ook bezorgen wij bestellingen voor bakker Vlinder. Daarnaast zijn wij actief in de wijk. We houden de wijk schoon, halen papier en glas op en bezorgen kranten.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.