Ambulant wonen

Ambulante ondersteuning

Adres

Toon van Vlietstraat 27
3069 ZP Rotterdam

Adres
Toon van Vlietstraat 27
3069 ZP Rotterdam
Aan wie
Volwassenen, Ouderen en Jong Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

locatie kenmerken

> Therapeutische ondersteuning vanuit een Antroposofische visie

> Voor volwassenen met een verstandelijk beperking

> Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek sociaaltherapie

> Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid

> Voor plaatsing op de wachtlijst is een ZZP1 VG, ZZP2 VG, ZZP3 VG en ZZP6 VG indicatie noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van Volledig Pakket Thuis

Binnen Middin-Orion locatie ambulant wonen ligt de nadruk op begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en het daarbinnen kunnen maken van eigen keuzes. Vanuit de basis, willen we dan ook samen werken aan de inrichting van het gewone leven en het behoud van eerder verworven vaardigheden. Zelfstandig wonen in een prettige omgeving en succeservaringen opdoen, is hierin voor onze bewoners erg belangrijk. Het behouden en positief bekrachtigen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners vormt hierin een van de speerpunten.

Doelgroep

Binnen ambulant wonen volwassenen met een zwakbegaafde tot matige verstandelijke beperking met ADL zelfredzaamheid. Bijkomende problematieken kunnen vallen binnen het Autistisch Spectrum. Er wordt binnen ambulant wonen –geheel in lijn met de Antroposofische visie op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking- zorg en begeleiding geboden aan volwassenen met een zorgindicatie ZZP 1 VG, ZZP 2 VG, ZZP3 VG en ZZP 6 VG. Zorg en begeleiding wordt bij voorkeur geboden op basis van Volledig Pakket Thuis. Hierbij wordt de woning door de cliënt gehuurd.

Leefklimaat

Vanuit een dag- week- en jaarstructuur wordt er binnen ambulant wonen een individueel programma aangeboden in de thuissituatie, met name gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het behouden van eerder verworven vaardigheden. Bewoners kunnen aansluiten bij de woongroepen van Orion als zij daar behoefte aan hebben. De begeleiders van het ambulante team komen op afspraak in de thuissituatie, of hebben begeleidingsgesprekken met de bewoner op het hoofdgebouw van Orion. Buiten deze geplande afspraken kunnen bewoners gebruik maken van de achterwacht, welke 24 uur bereikbaar is.

Begeleidingsstijl en methodiek

Naast de uitgangspunten van de Sociaaltherapie en Heilpedagogiek, wordt de begeleidingsstijl binnen ambulant wonen afgestemd op de individuele bewoner.

Financiering

Wet langdurige zorg (WLZ)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.