Ambulante begeleiding jeugd

Ambulante ondersteuning

Adres

Diverse locaties
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl

Adres
Diverse locaties
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
LVB, VG, LG en ASS

Kenmerken

  • Voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme of ADHD
  • Persoonlijke ondersteuning op maat
  • Stimuleren van de ontwikkeling met de methode 'Early Intervention'
Als een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, of een ontwikkelingstoornis zoals autisme of ADHD, is dat van invloed op hoe een kind leert en het onderwijs dat het nodig heeft. Medewerkers van 'Ambulante begeleiding jeugd' van Middin hebben de kennis en ervaring om u goed te adviseren en uw kind persoonlijk te begeleiden.

Een ambulant begeleider van Middin komt naar uw kind toe op de plek waar hij of zij begeleiding nodig heeft. Dat kan in uw gezin zijn, maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school. Uw kind krijgt individuele ondersteuning. Hierbij kan het gaan om ondersteuning bij schoolse vaardigheden maar ook om praktische hulp bij lichamelijke verzorging. Misschien is het zo dat uw kind door gedragsproblemen niet goed in de klas kan functioneren of zelfs niet naar school kan. Individuele begeleiding gericht op het gedrag kan dan uitkomst bieden.

Persoonlijke aandacht in de vertrouwde omgeving
begeleiding jeugd

Samen

In overleg met de ouders en met de school wordt de hulpvraag opgesteld en bepaald wat de rol en taken van de ambulant begeleider zullen zijn. Naast het begeleiden van het kind als leerling, kan het ontlasten en adviseren van de leerkrachten een belangrijk doel zijn van de ondersteuning.

Ontwikkeling stimuleren

Voor zeer jonge kinderen biedt de ambulante begeleiding van Middin 'early intervention'. Dit is een vorm van ontwikkelingsstimulering waarbij een kind in kleine stapjes nieuwe vaardigheden aanleert. Hierbij kijken de begeleiders nauwkeurig naar het kind en reageren ze op de initiatieven van het kind. De ouders maar ook de leiding van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal worden actief betrokken bij de 'early intervention'. Zo brengt de ambulant begeleider zijn expertise over op de personen die dagelijks voor het kind zorgen. Deze begeleiding wordt voortgezet als het kind naar de basisschool gaat.

Wil je de informatie nog eens rustig nalezen?

Je kunt de informatie over deze locatie nalezen op het infoblad.
Download hier het infoblad