Ambulante begeleiding op school

Ambulante ondersteuning

Adres

Regio Haaglanden
T 070 372 12 34
E Klantcontact@middin.nl

Adres
Regio Haaglanden
T 070 372 12 34
E Klantcontact@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG, LG+ en ASS

Locatie kenmerken

  • Individuele begeleiding in de eigen schoolomgeving

  • Gericht op voorkomen van problemen, huidige ontwikkeling en toekomst

  • Zorgvuldige afstemming met de school en ouders

Een kind met een beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme, kan bij het leren op school tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Ambulant begeleiders van Middin bieden deze kinderen individuele ondersteuning op school. Deze ‘onderwijs-zorgarrangementen’ hebben als doel onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen in hun eigen dagelijkse (onderwijs)omgeving.

Zorg en onderwijs komen samen

Bij ambulante schoolbegeleiding komen zorg en onderwijs samen. Begeleiders bieden individuele leerinhoudelijke ondersteuning, begeleiding gericht op het reguleren van gedrag, maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de school.
Ambulante begeleiding is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die door hun beperking of door gedragsproblemen binnen hun eigen onderwijsvorm onvoldoende tot leren kunnen komen. Ook is er begeleiding voor kinderen met een grote of specifieke zorgbehoefte.

Individuele begeleiding op de eigen school

Het kind krijgt begeleiding op de eigen school. Dat kan regulier onderwijs zijn, maar ook speciaal (basis)onderwijs en eventueel thuis. In overleg met school en ouders bespreken we wat de rol en taken van de ambulant begeleider zijn. We stellen doelen op en bepalen de strategie en methodiek. Het ontlasten en in zijn kracht zetten van de leerkracht is tevens een belangrijk doel van de ambulante begeleiding.

ambualnte begeleiding op school

Begeleiding op maat

De begeleiding kan gericht zijn op het voorkomen van problemen, op de huidige ontwikkeling of op de toekomst. En deze kan zo lang als nodig en zo kort als mogelijk worden ingezet.

Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Een 8-jarig meisje met ADHD heeft grote moeite haar aandacht te richten en komt niet tot leren. De begeleider werkt 2 uur per dag individueel met haar.
  • Een 11- jarige jongen heeft explosief boze buien. De begeleider is aanwezig om in te grijpen wanneer de jongen boos dreigt te worden. De leerkracht kan doorgaan met de les.
  • Bij een 7-jarig meisje met een lichamelijke beperking bestaat een continu risico op vallen. De begeleider helpt haar als zij zich in en om de klas verplaatst.
  • Een 4-jarige jongen met het syndroom van Down bezoekt de reguliere kleuterklas. De begeleider werkt individueel met hem om de ontwikkeling te stimuleren.
  • Bij een 14-jarige spastische jongen met NAH is de begeleider letterlijk en figuurlijk de stem en handen van de jongen.
  • Een 13-jarige jongen die van school af moest wegens agressief gedrag, gaat met begeleiding nu wekelijks een aantal uur naar school. Zo komt hij stapsgewijs terug in het onderwijs.