Ambulante begeleiding op Voortgezet Speciaal Onderwijs

Ambulante ondersteuning

Adres

Diverse locaties
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl

Adres
Diverse locaties
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG, LG+ en ASS

Locatie kenmerken

  • Individuele ondersteuning leerlingen met gedragsproblemen of moeilijk verstaanbaar gedrag

  • Samenwerking school en begeleider

  • Begeleiding voor korte- en lange periodes
Een leerling met gedragsproblemen of een psychische stoornis kan op het voortgezet onderwijs buiten de boot dreigen te vallen. In dat geval kan ambulante begeleiding op school uitkomst bieden. Het doel van ambulante begeleiding is om leerlingen op eigen wijze (weer) te laten deelnemen aan onderwijs. Wanneer een leerling veel gedragsproblemen laat zien in de klas, kan dit grote invloed hebben op de leerling zelf maar ook zijn klasgenoten en de leerkrachten. Individuele ambulante begeleiding van Middin geeft een leerling in samenwerking met school de kans om onderwijs te blijven volgen.

Veelal is het voor school niet mogelijk om de nodige individuele ondersteuning zelf te bieden. De manier waarop deze ambulante begeleiding wordt gegeven, verschilt per hulpvraag. Samenwerking en actieve communicatie tussen de begeleider en school is van groot belang. Zo wordt in overleg met school bepaald wat de rol en taken van de ambulant begeleider zijn.

Ondersteuning bij het verwerken van opdrachten

Afhankelijk van de hulpvraag is de begeleiding gericht op het leerinhoudelijke aspect of juist het gedrag. De ene leerling heeft bijvoorbeeld moeite met het leren in de groep of heeft ondersteuning nodig bij het verwerken van opdrachten. Een andere leerling heeft weer problemen in de vrije situaties zoals bij een gymles of in de pauze.

Intensieve begeleiding

Het doel van ambulante begeleiding is om alle leerlingen op eigen wijze (weer) mee te laten doen aan onderwijs. In de startperiode is de begeleiding intensief en is de begeleider direct in de buurt. Als het nodig is, krijgt de leerling begeleiding buiten de klas in een aparte ruimte. De leerling kan zo meteen met zijn vragen, angsten of problemen waar hij of zij mee zit, terugvallen op de begeleider.

Ontlasten leerkracht

Bij sommige leerlingen gaat het om een kortdurend traject. Hierbij is het streven dat de leerling weer moeiteloos deel uitmaakt van de klas zodat ambulante begeleiding niet meer nodig is. Bij andere leerlingen kan het om jarenlange ondersteuning gaan. Naast het ondersteunen van de leerling, is ook het ontlasten van de leerkracht een belangrijk doel. Bij elke vorm van begeleiding geldt dat de leerling en zijn of haar participatie aan het onderwijs centraal staan.