Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning

Aan wie
Jeugd en Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor mensen vanaf 18 jaar met een beperking

  • In Rotterdam en de regio Haaglanden
Soms kom je in situaties waarvan je het even niet meer weet. Dan kan het fijn zijn als iemand met je meedenkt over je werk, je huis of je familie. Zo iemand is er. Begeleiders van Middin kunnen je in de regio Haaglanden en Groot Rotterdam op weg helpen.

Begeleiders van Middin helpen je op weg

Een paar voorbeelden van zaken waarbij de begeleiders van Middin je kunnen ondersteunen:

  • contacten met het UWV, Jeugdzorg, een advocaat, ziekenhuis, woningcorporatie en nog veel meer;
  • het vergroten van je netwerk (vrienden, lid worden van een club, enz.); 
  • het omgaan met lastige situaties (werk, buren, instanties, enz.); 
  • het bijhouden van je administratie; 
  • of heel iets anders, want jij bepaalt wat je nodig hebt.

Zo kunnen we je binnen Middin ook helpen bij het zoeken naar werk, en kunnen wij advies en/of hulp geven bij het opvoeden van kinderen.

 

Hoe?

Je spreekt regelmatig af met je eigen begeleider(s) om samen een stapje verder te komen. Die afspraak kan bij jou thuis zijn of op een andere plek.

Aanmelden voor ondersteuning?

Neem contact op met klantcontact, het cliëntloket van Middin. Klantcontact is telefonisch bereikbaar 070 372 12 34 of via klantcontact@middin.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wil je de informatie nog eens rustig nalezen?

Je kunt de informatie over deze locatie nalezen op het infoblad.
Download hier het infoblad