Antroposofie

De Middin-Orion locaties leven vanuit een Antroposofisch gedachtengoed en zijn gericht op voortdurende ontwikkeling van jou als mens.

Antroposofie heeft als uitgangspunten:

De mens staat centraal 

We gaan uit van de constitutie van een mens en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We richten ons op individuele mogelijkheden. De antroposofische mensbeelden (het drieledig mensbeeld en constitutiebeelden) en zielenkwaliteiten (denken, voelen, willen) vertalen we naar de dagelijkse praktijk. We werken aan balans in de onderlinge samenhang van lichaam, ziel en geest en weten daar naar te handelen. Je mag zijn wie je bent. Er is keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Stimuleren van geluk(t)

We bieden een omgeving die helend is. We creëren warmte, aandacht, veiligheid en geborgenheid in het wonen en bieden werk dat zinvol, passend en ontwikkeling-stimulerend is. We zijn blij dat de ander er is. We hebben interesse in elkaar en aandacht voor elkaar. Je bent goed zoals je bent, je mag zijn wie je bent. Omgevingen zijn heel, schoon en veilig. We doen zinvol werk: iedereen kan bijdragen aan het uiteindelijke product, iedereen is onderdeel van het sociale proces. We zoeken naar werk en activiteiten die passen bij interesse, behoeften en mogelijkheden. Per individu wordt bekeken wat een volgende stap kan zijn in de ontwikkeling.

Ontwikkeling door ontmoeting

In de ontmoeting met de ander ontwikkel je jezelf. Door ontmoeten scheppen we voortdurend mogelijkheden voor ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Door ontmoeten scheppen we voortdurend mogelijkheden voor ontwikkeling en heling: fysiek, emotioneel en spiritueel. We weten dat de ontwikkeling van lichaam, ziel en geest volgens fases verloopt en dat elke fase zijn eigen ontwikkelingstaak heeft. We vertalen dit naar de dagelijkse praktijk. We hebben oprechte ontmoeting met elkaar. We stellen ons open voor de vraag van de ander.

Verbonden met natuur en ritmes

De natuur is een centraal onderdeel in ons leven, in onze uiting en onze voeding. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. De natuur staat centraal in ons leven, in onze uiting en onze voeding. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de jaarfeesten Pasen, Sint-Jan, Michaelsfeest, Kerst. Zo zijn we verbonden aan het ritme van de seizoenen en de verschuiving in de natuur. Natuur is de omgeving van de mens; natuur kent ritmes die wij beleven in vier seizoenen.