Aquarius

Wonen

Adres

Boy Edgarstraat 206
3069 ZG Rotterdam
T 010 26 99 888
E orion.aquarius@middin.nl

Adres
Boy Edgarstraat 206
3069 ZG Rotterdam
T 010 26 99 888
E orion.aquarius@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Jong Volwassenen
Type beperking
VG, LG en EMB

Locatie kenmerken

  • Therapeutische ondersteuning vanuit een Antroposofische visie
  • Voor volwassenen met een verstandelijk beperking
  • Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek sociaaltherapie
  • Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid
Op de Middin-Orion Antroposofische locatie Aquarius ligt de nadruk op begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en het daarbinnen kunnen maken van eigen keuzes, hoe klein deze soms ook kunnen zijn. Daarnaast wil Aquarius een sfeerimpressie van huiselijkheid, ontmoeting van mens tot mens, gemeenschapszin en omhulling vanuit positieve bekrachtiging uitademen, ten goede komend aan alle vertegenwoordigde doelgroepen binnen het huis. Het veilig behouden en positief bekrachtigen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners vormt hierin een van de speerpunten. Daarnaast streven de begeleiders van Aquarius naar een scherp oog voor de medische conditie van eenieder.

Doelgroep

Bij Aquarius wonen momenteel dertien volwassenen met een licht- tot ernstige verstandelijke beperking en daarbij een zeer uiteenlopende en meervoudige zorgvraag. Samengevat wordt er binnen Aquarius –geheel in lijn met de Antroposofische visie op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking- zorg en begeleiding geboden aan volwassenen. De heterogene groep samenstelling heeft als meerwaarde dat eenieder vanuit zijn of haar kwaliteiten de ander in zijn of haar beperkingen kan aanvullen en op eigen wijze ondersteunen, waardoor er met behulp van de begeleiders een klimaat kan ontstaan waarin ieder onvoorwaardelijk zichzelf mag zijn.    

Leefklimaat

Vanuit een dag- week- en jaarstructuur wordt er binnen Aquarius zowel een groepsprogramma als een individueel programma aangeboden. Er is een duidelijk dagritme, waarin momenten van samenzijn en activiteiten zijn vastgelegd, afgewisseld met momenten van rust en ‘persoonlijke ruimte’. Op de dag werkt is er altijd een begeleider aanwezig , op de piekmomenten (ochtend/eind middag en avond )zijn er drie begeleidersaanwezig om dit huisritme en daarin de veiligheid en (medische) zorg voor alle bewoners te kunnen waarborgen. Ook stagiaires werken en leren mee op Aquarius en zijn een waardevolle helpende hand in het aanbod van o.a. 1 op 1 activiteiten en ADL momenten. In de nacht is er een wakende wacht.    

Begeleidingsstijl en methodiek

Naast de uitgangspunten van de Sociaaltherapie wordt de begeleidingsstijl binnen Aquarius -voor een aantal bewoners- ook vormgegeven vanuit de doorstapmethodiek van Heijkoop. Video Interactie Begeleiding biedt hierbij vaak een helpende hand.

Financiering

Wet langdurige zorg (WLZ)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.