Aquila

Wonen

Adres

Clara de Vriesstraat 30
3069 ZG Rotterdam
T 010 26 99 885
E Orion.Aquila@middin.nl

Adres
Clara de Vriesstraat 30
3069 ZG Rotterdam
T 010 26 99 885
E Orion.Aquila@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
VG en ASS

locatie kenmerken

> Therapeutische ondersteuning vanuit een Antroposofische visie

> Voor volwassenen met een verstandelijk beperking

> Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek sociaaltherapie

> Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid

> Voor plaatsing op de wachtlijst is minimaal een ZZP6 VG, ZZP7 VG indicatie noodzakelijk.

Op de Middin-Orion Antroposofische locatie Aquila ligt de nadruk begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en het daarbinnen kunnen maken van eigen keuzes, hoe klein deze soms ook kunnen zijn. Vanuit de basis, willen we dan ook samen werken aan herstel van het gewone leven. Succeservaringen opdoen, is hierin voor onze bewoners erg belangrijk. Een succeservaring zien wij als het samen tot een goed einde brengen van een activiteit – onderbroken door moeilijk verstaanbaar gedrag of niet-, hoe klein ook. De kernactiviteit van de begeleiders binnen Aquila is het te allen tijde blijven voeren en aangaan van het dialoog, zowel verbaal als non-verbaal. Op de juiste manier communiceren en inzetten van communicatieve (hulp)middelen is van wezenlijk belang om de relatie tussen bewoner en begeleider als uitgangspunt te zien en te kunnen houden. Juist als het moeilijk wordt, geeft dat stapje naar voren van de begeleider op Aquila onze bewoners de veiligheid om samen door te kunnen stappen in de altijd leidende activiteit, altijd resulterend in de zo belangrijke succeservaring. Vanuit deze succeservaring werken we samen met de bewoner aan een groter (zelf)vertrouwen en een zo groot mogelijke eigen invulling van zijn/haar dagelijks leven.

Doelgroep

Binnen Aquila wonen elf volwassenen met een matige- tot ernstige verstandelijke beperking. Bijkomende problematieken vallen bij ieder binnen het Autistisch Spectrum – o.a. gekenmerkt door moeilijk verstaanbaar gedrag- en/of Onveilige Hechting. (SGEVG/SGMVG) Alle bewoners hebben intensieve begeleiding en zorg nodig, zowel binnen de ADL als met het vormgeven en structureren van de dag. In verband met de gelijkvloerse ligging van de woning op de eerste etage, dienen alle bewoners te kunnen (trap)lopen.

Leefklimaat

Vanuit een dag- week- en jaarstructuur wordt er binnen Aquila zowel een groepsprogramma als een individueel programma aangeboden. Er is een duidelijke dagstructuur, waarin momenten van samenzijn en activiteiten zijn vastgelegd, afgewisseld met duidelijke momenten van rust en ‘persoonlijke ruimte’. Op de dag werkt er een begeleidersteam van 3 begeleiders om dit huisritme en daarin de veiligheid voor alle bewoners te kunnen waarborgen. Ook stagaires werken en leren mee op Aquila en zijn een waardevolle helpende hand in het aanbod van o.a. 1 op 1 activiteiten. In de nacht, is er een slapende wacht.  

Begeleidingsstijl en methodiek

Naast de uitgangspunten van de Sociaaltherapie en Heilpedagogiek, wordt de begeleidingsstijl binnen Aquila ook vormgegeven vanuit de doorstapmethodiek van Heijkoop. Video Interactie Begeleiding biedt hierbij vaak een helpende hand. Zo goed als mogelijk zijn alle begeleidingsuitgangspunten vorm gegeven in het document ‘Grondhouding voor begeleiders werkzaam binnen de SGVG sector’. Beschreven worden hierin thema’s als: sensitieve/responsieve omgang, onvoorwaardelijke acceptatie, afstand/nabijheid, affectief- en emotioneel neutrale omgang, communicatie en contact, structuur in tijd,plaats en persoon, activiteit centraal, positieve gedragsinstructie, ‘ho stop’ boodschap en eenduidig handelen.  

Financiering

Wet langdurige zorg (WLZ)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.