Behandelprogramma Hersenz

Jaarlijks lopen 140.000 mensen hersenletsel op. Bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, zuurstoftekort of hersenziekte. Dit wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. Veel mensen met NAH hebben blijvende klachten. Herkenbaar? Mogelijk is Hersenz iets voor jou.

Heb je een vraag?

Bel naar 070 372 12 34 of mail naar hersenz@middin.nl

Mensen met hersenletsel ervaren vaak dagelijks problemen. Vermoeid, vergeetachtig, prikkelgevoelig, snel geïrriteerd. Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het helpt je om beter te leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel.

Behandelprogramma op maat

Tijdens de behandeling werk je gericht aan geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Zodat de kwaliteit van het leven weer omhoog gaat. Je leert bijvoorbeeld omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, psychische problemen, geheugenproblemen en verminderd concentratievermogen. Het behandelprogramma is op maat gemaakt op basis van jouw vragen, motivatie én het professionele oordeel van de behandelaars. 

Resultaten

Onder begeleiding van deskundige behandelaars werk je aan persoonlijke doelen. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie. De behandeling vindt zowel in een groep als individueel plaats. Het streven is dat de behandeling leidt tot:

  • Meer psychisch welzijn
  • Beter functioneren
  • Meer zelfstandigheid
  • Minder zorgvragen
  • Minder belasting voor naasten 

Partnermodule

Hersenletsel krijg je niet alleen. Ook partners krijgen te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. De impact op hun leven is vaak enorm. Daarom biedt Hersenz een aparte module aan voor partners. Hier komen thema's aan de orde zoals de verandering van rollen, verliesverwerking en het inzetten van je kwaliteiten.

 

Veelgestelde vragen over de behandeling van Hersenz

Is de behandeling van Hersenz iets voor mij?

Hersenz kan interessant voor je zijn als je ouder bent dan 18 jaar, wilt leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en je zelfstandigheid en welzijn wilt vergroten. Je kunt Hersenz volgen als je niet (meer) in aanmerking komt voor revalidatiebehandeling.

Wat houdt de behandeling van Hersenz in?

Met de behandeling van Hersenz leren jij en je partner om te gaan met de ingrijpende veranderingen in je leven. Je leert energie te verdelen, om te gaan met bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. Ook kun je werken aan zelfvertrouwen, vertrouwen in je lichaam en je conditie.

Hoe lang duurt het behandelprogramma?

Een behandeling bij Hersenz omvat gemiddeld drie blokken van veertien weken. Met het intakegesprek en de afronding van de behandeling meegerekend duurt het totale programma ongeveer één tot anderhalf jaar. Sommige mensen hebben voldoende aan één of twee blokken.

Wat betekent de behandeling voor mij en mijn partner?

Je gaat een tijd lang intensief aan de gang met de gevolgen van je hersenletsel. Je leert om te gaan met je beperkingen en staat stil bij wat je niet meer kunt en nog wel kunt. Soms kan dat emotioneel zijn. Je partner zal daar zeker wat van merken. Je partner zal ook betrokken worden bij de behandeling. Gesprekken samen met je partner en desgewenst kinderen zijn bedoeld om ook als gezin samen beter te leren omgaan met de gevolgen van je hersenletsel. Er is ook een module speciaal voor partners.

Wie geven de behandeling?

Ervaren specialisten bieden de behandeling aan. De cognitief trainers, psychomotorisch therapeuten, fysiotherapeuten en (neuro)psychologen zijn gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Elk team heeft een hoofdbehandelaar, dat is altijd een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).

Wordt de behandeling vergoed?

Tot en met 2020 wordt de behandeling volledig vergoed. Je hebt wel een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij kunnen je helpen met de aanvraag van deze indicatie. Vervoer naar de behandellocatie is soms inbegrepen, maar het is ook mogelijk dat je dit zelf moet regelen. Vanaf 2021 betaal je een verplichte eigen bijdrage; Hersenz valt dan onder de Zorgverzekeringswet en zit in het basispakket van de verzekerde zorg.

Kan de huisarts mij doorverwijzen naar Hersenz?

Ja, dat kan. Een doorverwijzing via wijkteam, Wmo-loket of andere hulpverlener kan ook. En zelf contact opnemen met ons kan ook.