Benoordenhoutseweg

Wonen

Adres

Benoordenhoutseweg 44
2596BC Den haag
T 070 324 12 76
E benoordenhoutseweg@middin.nl

Adres
Benoordenhoutseweg 44
2596BC Den haag
T 070 324 12 76
E benoordenhoutseweg@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Karakteristiek pand met negen appartementen en gezamenlijke woonkamer

  • Prachtige tuin met veel ruimte

  • Voor mensen met een verstandelijke beperking

  • Keuzevrijheid en privacy
De locatie Benoordenhoutseweg (ook wel bekend als Boshuis) ligt in de wijk Benoordenhout in Den Haag, vlak bij het Haagse Bos. Er wonen negen mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Elke bewoner heeft een eigen appartement. Op de begane grond is er en gezamenlijke huiskamer, keuken en tuin. Overdag zijn alle bewoners naar het werk.

Zelfstandig leven met een steuntje in de rug!

De bewoners van de Benoordenhoutseweg kunnen op allerlei manieren werken aan hun zelfstandigheid. Begeleiding ondersteunt bij uiteenlopende vraagstukken zoals administratie tot het leren omgaan met emoties. In een groot pand aan de benoordenhoutseweg wonen 9 cliënten met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 20- 50 jaar. Elke cliënt heeft een eigen appartement (van gemiddeld 25m2) bestaande uit woon- slaapkamer, badkamer en een klein keukenblok. Cliënten kunnen zelfstandig wonen en er is veel privacy. De gemeenschappelijke huiskamer, keuken en tuin bieden gelegenheid om elkaar te treffen en gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen. In onze tuin wonen diverse dieren zoals konijnen en vogels. Overdag maken cliënten en begeleiders van AC Boshuis gebruik van de tuin en keuken.

Zelfstandig wonen maar altijd ruimte voor een praatje

Begeleiding

In de ochtend, avond, nacht en in het weekend is woonbegeleiding aanwezig. Doordeweeks gaan alle cliënten overdag naar hun werk en is er geen woonbegeleiding aanwezig. Voor noodgevallen kunnen cliënten overdag terecht bij de begeleiders van het AC.

Maaltijden

Elke dag is er gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijk avondmaaltijd. Ook kunnen cliënten zelf of met begeleiding koken in de gemeenschappelijke keuken. Ontbijt wordt op het eigen appartement klaar gemaakt en in het weekend lunchen we samen. Koken op het eigen appartement is niet mogelijk.

Combinatie tussen zelfstandig wonen en groepswonen

De Benoordenhoutseweg biedt een combinatie die tussen zelfstandig wonen en groepswonen in zit. Cliënten kunnen zelfstandig leven, maar er is altijd gelegenheid om een praatje te maken met medebewoners of vragen te stellen aan begeleiders. Sommige bewoners stromen door naar meer zelfstandigheid, anderen blijven de 24-uursnabijheid van begeleiding nodig houden. Benoordenhoutseweg is een mooie plek om dit nader te onderzoeken.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.