De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.
Lees alles over Corona.

Het bestuur en de organisatie van Middin

Onze statutaire naam is: Stichting Middin. Onze statutaire doelstelling beschrijven we als volgt: de stichting heeft ten doel op algemene grondslag zorg, begeleiding, behandeling en diensten te bieden aan en het welzijn te bevorderen van mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van ouderdom, hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Onze statuten kunt u hier downloaden

Samenstelling raad van bestuur

 • De heer mr. drs. S.L.W. (Sam) Schoch, voorzitter
 • Mevrouw E. (Emmeke) van Eersel

Het reglement van de raad van bestuur kunt u hier inzien.
Het overzicht declaraties bestuurder kunt u hier inzien.

Samenstelling raad van toezicht

 • De heer drs. H.H.W. de Veen, voorzitter
 • De heer prof. dr. M.G. Boekholdt, vice-voorzitter
 • Mevrouw ir. Y.L. van der Brugge
 • Mevrouw dr. C.C. Koning
 • De heer drs. W.R. den Hartog
 • Mevrouw drs. J.H.M van Ginneken

Het reglement van de raad van toezicht vindt u hier.

Samenstelling directie

 • De heer mr. K. (Kees) van Oijen, regio Den Haag
  Specialisatie: Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • De heer R. (Rob) van Putten, regio Den Haag
  Specialisatie: Mensen toeleiden naar werk en activiteiten
 • Mevrouw N. (Nely) de Munnik, regio Rotterdam
  Specialisatie: Jeugd en gezin
 • De heer drs. J. (Jan) Verheij, regio Zuid-Holland Midden
  Specialisatie: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Managers ondersteunende diensten

 • Mevrouw E.H. (Erica) Fabrie-Dongelmans, operations
 • Mevrouw M. (Marieke) Rosier, kwaliteit en zorg, en projectmanagement
 • Mevrouw E.M. (Elske) Fukken, klant, marketing en communicatie
 • Mevrouw B. (Barbara) Schildkamp, vastgoed
 • De heer A.W. (Arnold) Jehee, informatiemanagement, functioneel beheer, privacy en innovatie a.i.
 • Mevrouw N. (Nicole) Hooijmans, human resources a.i.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Middin heeft de ANBI-status. Klik hier voor de gegevens van Middin in het kader van de ANBI-status.