Het bestuur en de organisatie van Middin

Onze statutaire naam is: Stichting Middin. Onze statutaire doelstelling beschrijven we als volgt: de stichting heeft ten doel op algemene grondslag zorg, begeleiding, behandeling en diensten te bieden aan en het welzijn te bevorderen van mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van ouderdom, hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Onze statuten kunt u hier downloaden.

Samenstelling raad van bestuur

 • De heer mr. drs. S.L.W. (Sam) Schoch, voorzitter
 • Mevrouw E. (Emmeke) van Eersel

Samenstelling ondersteuning raad van bestuur

 • Mevrouw M. (Marjan) van der Bogt, secretaris
 • Mevrouw T. (Tanja) Derhaag MBA, concerncontroller

Het reglement van de raad van bestuur kunt u hier inzien.
Het overzicht declaraties bestuurder kunt u hier inzien.

Samenstelling raad van toezicht

 • De heer drs. H.H.W. (Hans) de Veen, voorzitter
 • De heer prof. dr. M.G. (Martin) Boekholdt, vice-voorzitter
 • Mevrouw ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge
 • Mevrouw dr. C.C. (Carolien) Koning
 • De heer drs. P.W.D.(Paul) Venhoeven 

Het reglement van de raad van toezicht vindt u hier.

Samenstelling directie

 • De heer mr. K. (Kees) van Oijen, regio Den Haag
  Expertise: Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
  Expertise: Jeugd en gezin
 • De heer R. (Rob) van Putten, regio Den Haag
  Expertise: Mensen toeleiden naar werk en activiteiten
 • Mevrouw N. (Nicole) Dirksen mah, regio Rotterdam
  Expertise: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  Expertise: Mensen met een lichamelijke beperking (LG)
 • Mevrouw S. (Susanne) van 't Wout, regio Zuid-Holland Midden
 • Mevrouw M. (Marieke) Niemans, regio Orion

Managers behandeldienst

 • Mevrouw drs. S. (Saskia) Martens
 • Mevrouw M. (Manon) van Meerkerk Msc

Managers ondersteunende diensten

 • Mevrouw E.H. (Erica) Fabrie-Dongelmans, operations
 • Mevrouw E. (Eline) de Goeij Msc, kwaliteit en zorg
 • De heer H. (Herreld) van Wassenaar Mba, klant en communicatie
 • Mevrouw B. (Barbara) Schildkamp, vastgoed en projecten
 • De heer D. (Dennis) Sloots Msc, informatiemanagement, functioneel beheer, privacy en innovatie 
 • Mevrouw drs. K. (Karin) Flim Mmo, HRM 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Middin heeft de ANBI-status. Klik hier voor de gegevens van Middin in het kader van de ANBI-status. 

Achtergrondinformatie over de kwaliteit van de zorg vindt u in onze jaarverslagen, jaarrekeningen en kwaliteitsrapporten.