Bestuur en organisatie

Stichting Middin

 

 

Onze statutaire naam is: Stichting Middin. Onze statutaire doelstelling beschrijven we als volgt: de stichting heeft ten doel op algemene grondslag zorg, begeleiding, behandeling en diensten te bieden aan en het welzijn te bevorderen van mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van ouderdom, hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Onze statuten kunt u hier downloaden

Samenstelling raad van bestuur

 • Mevrouw drs. G. (Gertrude) van den Brink, voorzitter
 • De heer mr. drs. S.L.W. (Sam) Schoch

Het reglement van de raad van bestuur kunt u hier inzien.
Het overzicht declaraties bestuurder kunt u hier inzien.

Samenstelling raad van toezicht

 • De heer mr. J.P.Th. van der Kruis, voorzitter
 • De heer prof. dr. M.G. Boekholdt, vice-voorzitter
 • Mevrouw ir. Y.L. van der Brugge
 • Mevrouw M. ter Avest
 • De heer drs. W.R. den Hartog
 • Mevrouw mr. A.E. de Groot

Het reglement van de raad van toezicht vindt u hier.

Directiesamenstelling

Directeur Regio Specialisatie
De heer mr. K. (Kees) van Oijen Den Haag Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)
De heer R. (Rob) van Putten Den Haag Mensen toeleiden naar werk en activiteiten
Mevrouw D. (Dorien) de Vries Adjunct a.i. Rotterdam Rijnmond Ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
Mevrouw N. (Nely) de Munnik Rotterdam Rijnmond Jeugd en gezin
Mevrouw E. (Emmeke) van Eersel Zuid-Holland Midden Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

 

Om in te spelen op de regionale en lokale ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen werkt Middin vanuit een regiomodel met vijf regio's. In deze regio's biedt Middin vanuit de verschillende disciplines een integraal ondersteuningsaanbod. De regiodirecteuren hebben naast aansturing van hun eigen regio ieder een verantwoordelijkheid voor de aansturing en ontwikkeling van een specialisatie van Middin door alle regio's heen. De regiodirecteuren worden hierbij ondersteund door de vier kennismanagers van de ondersteunende dienst. De regiodirecteuren sturen direct de zorgmanagers aan.

Managers

 • Mevrouw Erica Fabrie-Dongelmans, operations
 • Mevrouw Marieke Rosier, kwaliteit en zorg
 • De heer Jan Verheij, informatiemanagement, ict en projectmanagement
 • Mevrouw Elske Fukken, klant, marketing en communicatie
 • Mevrouw Barbara Schildkamp, vastgoed

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Middin heeft de ANBI-status. Klik hier voor de gegevens van Middin in het kader van de ANBI-status.