Binnenklingen 13

Wonen

Adres

Binnenklingen 13
2505 AD Den Haag
T 070 447 05 56
E binnenklingen13@middin.nl

Adres
Binnenklingen 13
2505 AD Den Haag
T 070 447 05 56
E binnenklingen13@middin.nl
Aan wie
Jeugd, Volwassenen en Jong Volwassenen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Wonen,werken en dagbesteding op één plek

  • Kinderboerderij en activiteitencentrum dichtbij

  • Een mooie omgeving, naast de duinen en het strand
In Kijkduin ligt het terrein van Binnenklingen, een woonomgeving waar jongeren en volwassen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking beschermd wonen. Binnenklingen 13 is één van de locaties op het terrein. Hier wonen negen jongvolwassenen vanaf 20 jaar. Ze hebben ieder een eigen kamer en maken gebruik van de gezamenlijke huiskamer, de keuken en het sanitair. Op het terrein zijn een behandelcentrum, een activiteitencentrum, dierenweide en zwembad aanwezig. Het nabij gelegen strand, het Westduinpark en park Ockenburgh maken dat Binnenklingen voor alle cliënten een fijne plek is om te leven. Beschermd maar toch in de wijk.

Op Binnenklingen 13 wonen jongvolwassenen in de leeftijd vanaf ongeveer 20 tot 35 jaar. Niet zozeer de leeftijd, maar de zorgvraag van de cliënt bepaalt of een cliënt geschikt is voor deze woning. Er kunnen acht cliënten wonen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking in combinatie met een lage sociaal emotionele ontwikkeling.

Bovendien is regelmatig sprake van een stoornis uit het autisme spectrum of andere bijkomende stoornissen of syndromen. Alle cliënten vertonen moeilijk verstaanbaar gedrag, dat kan zich bijvoorbeeld uiten in gedrag dat heftig is, in zichzelf gekeerd en niet te begrijpen.

Specialisten

Bij deze locatie zijn naast het team van ondersteuners andere specialisten zoals paramedici, een arts voor Verstandelijke Gehandicapten en gedragsdeskundigen regelmatig aanwezig en continu oproepbaar.

BK13

Gewone leven ervaren

Om cliënten het gewone leven te kunnen laten ervaren, werken we met de methodiek Triple C. Overzicht, voorspelbaarheid en structuur zijn zeer belangrijk. Cliënten volgen een individueel dagprogramma, afgestemd op hun eigen behoeften, waarin rust en bewegen elkaar afwisselen.

Ontwikkeling

De intensieve ondersteuning is gericht op ontwikkeling van vaardigheden op cognitief-, motorisch-, sociaalemotioneel-, en communicatief gebied, bedoeld om de cliënten meer zelfstandig te maken binnen hun individuele mogelijkheden. Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, groei en welbevinden, ondersteunt de begeleider zo nodig bij de dagelijkse verzorging.

Intensieve ondersteuning is gericht op ontwikkeling

Mooie omgeving

De directe omgeving heeft van alles te bieden. Het strand en de boulevard van Kijkduin zijn dichtbij. Maar ook het Westduinpark en Ockenburgh lenen zich goed voor een mooie wandeling. Dit alles maakt locatie Binnenklingen een unieke plek om te wonen.

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.