Binnenklingen 14

Wonen

Adres

Binnenklingen 14
2505 AD Den Haag
T 070 447 05 57
E binnenklingen14@middin.nl

Adres
Binnenklingen 14
2505 AD Den Haag
T 070 447 05 57
E binnenklingen14@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
VG

Locatie kenmerken

  • Wonen,werken en dogbesteding op één plek

  • Kinderboerderij en activiteitencentrum dichtbij

  • Een mooie omgeving, naast de duinen en het strand
In Kijkduin ligt het terrein van Binnenklingen, een woonomgeving waar jongeren en volwassen met een lichte tot matige verstandelijke beperking beschermd wonen. Ze hebben ieder een eigen kamer en maken gebruik van de gezamenlijke huiskamer, de keuken en het sanitair. Binnenklingen 14 is één van de locaties op het terrein. Op het terrein zijn een behandelcentrum, een activiteitencentrum, dierenweide en zwembad aanwezig. Het nabijgelegen strand, het Westduinpark en park Ockenburgh maken dat Binnenklingen voor alle cliënten een fijne plek is om te leven. Beschermd maar toch in de wijk.

Op Binnenklingen 14 wonen volwassenen en ouder wordende cliënten. Geschiktheid voor de locatie wordt bepaald door de behoefte van de cliënt. Op dit moment wonen er negen bewoners met verschillende hulpvragen. Zij hebben allemaal behoefte aan huiselijkheid en verbondenheid. Bewoners hebben een ernstig tot matige verstandelijke beperking en een lage sociaal emotionele ontwikkeling. In sommige gevallen is er ook een medische hulpvraag.

Bovendien is regelmatig sprake van een stoornis uit het autisme spectrum of andere bijkomende stoornissen of syndromen. Alle cliënten vertonen moeilijk verstaanbaar gedrag, dat kan zich bijvoorbeeld uiten in gedrag dat heftig is, in zichzelf gekeerd en niet te begrijpen.

Specialisten

Bij deze locatie zijn naast het team van ondersteuners andere specialisten zoals paramedici, een arts voor Verstandelijke Gehandicapten en gedragsdeskundigen regelmatig aanwezig en continu oproepbaar.

tanden poetsen

Gewone leven ervaren

Om cliënten het gewone leven te kunnen laten ervaren, werken we met de methodiek Triple C. Overzicht, voorspelbaarheid en structuur zijn zeer belangrijk. Cliënten volgen een individueel dagprogramma, afgestemd op hun eigen behoeften, waarin rust en bewegen elkaar afwisselen.

Ontwikkeling

De intensieve ondersteuning is gericht op ontwikkeling van vaardigheden op cognitief-, motorisch-, sociaalemotioneel-, en communicatief gebied, bedoeld om de cliënten meer zelfstandig te maken binnen
hun individuele mogelijkheden. Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, groei en welbevinden, ondersteunt de begeleider zo nodig bij de dagelijkse verzorging.

Mooie omgeving

De directe omgeving heeft van alles te bieden. Het strand en de boulevard van Kijkduin zijn dichtbij. Moor ook het Westduinpark en Ockenburgh lenen zich goed voor een mooie wandeling. Dit alles maakt locatie Binnenklingen een unieke plek om te wonen.

Financiering

Kosten
Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.