Binnenklingen 22

Wonen

Adres

Binnenklingen 22
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 60
E binnenklingen22@middin.nl

Adres
Binnenklingen 22
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 60
E binnenklingen22@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
VG en EMB

Locatie kenmerken

  • Voor cliënten met een verstandelijke beperking

  • Zeer intensieve ondersteuning

  • Activiteitencentrum vlakbij
Locatie Binnenklingen is een beschermde woonomgeving voor jongeren en volwassenen die van de begeleiders 24 uur per dag ondersteuning, en in sommige gevallen verzorging krijgen. Binnenklingen 22 is één van de veertien woningen. Er wonen cliënten met een ernstige meervoudige beperking, die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. Op het terrein van de locatie is een activiteitencentrum. In de directe omgeving liggen de duinen, het strand en de boulevard van Kijkduin.

Mooi wonen op Binnenklingen 22

Wonen, dagbesteding en activiteiten: dat kan allemaal op locatie Binnenklingen. De bewoners van Binnenklingen 22 krijgen daar zeer intensieve ondersteuning en verzorging bij, 24 uur per dag. De locatie is prachtig gelegen, met aan de ene kant de zee en aan de andere kant veel groen. Binnenklingen 22 is één van de veertien woningen van de locatie. Het huis is gelijkvloers en iedere bewoner heeft een eigen kamer. Overdag is er begeleiding in de woning aanwezig. ’s Nachts is er een nachtdienst, die snel ter plekke kan zijn.

Centraal op het terrein onze mooie kinderboerderij
Een begeleider en cliënt aan het zwemmen

Activiteiten

Op Binnenklingen 22 wonen jongvolwassenen die ernstig meervoudig beperkt zijn. Zij hebben zeer intensieve ondersteuning nodig en zijn afhankelijk van de verzorging en ondersteuning van begeleiders, fysiotherapeuten en logopedisten. Cliënten krijgen activiteiten aangeboden die gericht zijn op voelen en horen, zoals muziek luisteren, snoezelen en lichamelijk contact.

Op de locatie Binnenklingen en in de directe omgeving is van alles mogelijk. Midden op het terrein van de locatie staat een kinderboerderij in de vorm van een schip. Cliënten kunnen in het activiteitencentrumsnoezelen, knutselen, koken, gymmen, zwemmen, dansen of onder begeleiding muziektherapie doen. En het is natuurlijk prettig als ze aan het einde van de dag weer snel thuis zijn.

Omgeving

Niet alleen de locatie zelf, maar ook de directe omgeving van Binnenklingen heeft van alles te bieden. De boulevard van Kijkduin is vlakbij. Bij mooi weer is het hier altijd gezellig druk. En er is veel natuur in de omgeving. Het strand, het Westduin-park en park Ockenburgh liggen allemaal in de buurt. Zo is locatie Binnenklingen voor alle bewoners een heel fijne plek om te leven.

Niet alleen de locatie zelf, maar ook de directe omgeving heeft van alles te bieden

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.