Binnenklingen 24

Wonen

Adres

Binnenklingen 24
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 61
E binnenklingen24@middin.nl

Adres
Binnenklingen 24
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 61
E binnenklingen24@middin.nl
Aan wie
Ouderen
Type beperking
VG

Locatie kenmerken

  • Zeer intensieve ondersteuning

  • Warme en palliatieve zorg

  • Een mooie omgeving, naast de duinen en het strand
In Kijkduin ligt het terrein van Binnenklingen, een woonomgeving waar jongeren en volwassen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking beschermd wonen. Binnenklingen 24 is één van de locaties op het terrein. Bij Binnenklingen 24 wonen negen ouder wordende clienten. Zij zijn aangekomen in de laatste fase van hun leven. Op het terrein zijn behandelcentra, een activiteiten centrum, dierenweide en zwembad aanwezig. Het nabijgelegen strand, het Westduinpark en park Ockenburgh maken dat Binnenklingen voor alle cliënten een fijne plek is om te leven. Beschermd maar toch in de wijk.

De negen bewoners van Binnenklingen 24 hebben allemaal een eigen kamer. De woning is ruim opgezet en gelijkvloers. In de sfeervol ingerichte huiskamer eten zij met elkaar of luisteren muziek. Kortom 'Het gewone leven ervaren'. De bewoners van Binnenklingen 24 zijn in de herfst van hun leven aangekomen. Daar is het dagritme en het dagelijkse leven op afgestemd. Bijvoorbeeld door terug te kijken op het leven met behulp van een levensboek.

Warme zorg

Bij Binnenklingen 24 wonen ouderen die behoefte hebben aan warme zorg. Het team begeleiders werkt samen met gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en speciale AVG artsen. Hierdoor kan goed multidisciplinair gewerkt worden, wat juist in de laatste levensfase van deze mensen heel belangrijk is.

Genieten van de oude dag

De bewoners vinden het fijn dat de begeleiders dichtbij zijn. Het geeft ze een veilig gevoel. De respectvolle benadering zorgt voor een fijne sfeer op de locatie. De zorg is ook gericht op de verwanten zodat zij zich gesteund voelen.

BK24

Belevingstuin

Tussen de woningen ligt een belevingstuin. Deze tuin biedt een verrassende ervaring die aansluit bij de belevingswereld van de bewoners. Daarnaast is de tuin een ontmoetingsplek. Vaak wordt in de zomer gezamelijk met de buren buiten gegeten.

Muziektherapie

Iedere cliënt heeft een passend dagprogramma volgens een vaste structuur. De begeleiders stemmen dit af op wat de cliënt nodig heeft en prettig vindt.

Mooie omgeving

De directe omgeving heeft van alles te bieden. Het strand en de boulevard van Kijkduin zijn dichtbij. Moor ook het Westduinpark en Ockenburgh lenen zich goed voor een mooie wondeling. Dit alles maakt locatie Binnenklingen een unieke plek om te wonen.

Koos

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.