Binnenklingen 26

Wonen

Adres

Binnenklingen 26
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 55
E binnenklingen26@middin.nl

Adres
Binnenklingen 26
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 55
E binnenklingen26@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
VG en EMB

Locatie kenmerken

  • Zeer intensieve ondersteuning

  • Wonen, dagbesteding en dagbesteding op één plek

  • Kinderboerderij, zwembad en belevingstuin op het terrein
Binnenklingen 26 is één van de zeventien woningen op locatie Binnenklingen. Het terrein is een beschermde woonomgeving voor jongeren en volwassenen die van de begeleiders 24 uur per dag ondersteuning en in verzorging krijgen. Op Binnenklingen 26 wonen cliënten met een ernstige meervoudige beperking, die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. Op het terrein is een activiteitencentrum en in de directe omgeving liggen de duinen, het strand en de boulevard van Kijkduin.

De bewoners van Binnenklingen 26 hebben allemaal hun eigen kamer. De woning is ruim opgezet en gelijkvloers. In de sfeervolle huiskamer eten zij met elkaar of kijken tv. ’s Nachts is er een wakende begeleider die snel bij de cliënt kan zijn wanneer dit nodig is.

De vraag van de cliënt

In nauw overleg met de ouders/verwanten luisteren de begeleiders goed naar de vraag van de cliënt. Wat heeft hij/zij nodig om zich veilig te voelen, plezier te hebben en trots te kunnen zijn? Om het dagelijks leven zo overzichtelijk mogelijk te houden heeft iedere cliënt een passend dagprogramma volgens een vaste structuur.

Stimuleren en beleven

Alle bewoners hebben zeer intensieve ondersteuning nodig en zijn afhankelijk van de begeleiding. Dit wordt geboden door een team van kundige begeleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een AVG arts, gedragsdeskundigen en logopedisten. De cliënten krijgen activiteiten aangeboden die gericht zijn op zintuiglijke prikkeling, voelen en horen, zoals muziek luisteren, snoezelen en lichamelijk contact.

Schommelen
fysio

Met elkaar

Dat ouders/verwanten betrokken zijn bij wat er gebeurt op de locatie, is zichtbaar. Er zijn thema-avonden en ook verschijnt een nieuwsbrief over wat de bewoners meemaken. Gezamenlijke activiteiten van ouders, begeleiders en cliënten, zoals wandeltochten, geven een sfeer van verbondenheid.

Begeleiders luisteren naar fluisteren

Mooie omgeving

De directe omgeving heeft van alles te bieden. Het strand en de boulevard van Kijkduin zijn dichtbij. Ook het Westduinpark en Ockenburgh lenen zich voor een mooie wandeling. Dit maakt locatie Binnenklingen een unieke plek om te wonen.

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.