Binnenklingen 28

Wonen

Adres

Binnenklingen 28
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 63
E binnenklingen28@middin.nl

Adres
Binnenklingen 28
2554 BV Den Haag
T 070 447 05 63
E binnenklingen28@middin.nl
Aan wie
Jeugd, Volwassenen en Jong Volwassenen
Type beperking
VG en EMB

Locatie kenmerken

  • Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking

  • Zeer intensieve ondersteuning

  • Activiteitencentrum op het terrein
Binnenklingen 28 is één van de zeventien woningen op locatie Binnenklingen. Het terrein is een beschermde woonomgeving voor jongeren en volwassenen die van de begeleiders 24 uur per dag ondersteuning en in verzorging krijgen. Op Binnenklingen 28 wonen cliënten met een ernstige meervoudige beperking, die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. Op het terrein is een activiteitencentrum en in de directe omgeving liggen de duinen, het strand en de boulevard van Kijkduin.

Mooi wonen op Binnenklingen 28

Wonen, dagbesteding en activiteiten: dat kan allemaal op locatie Binnenklingen. De bewoners van Binnenklingen 28 krijgen daar zeer intensieve ondersteuning en verzorging bij, 24 uur per dag. De locatie is prachtig gelegen, met aan de ene kant de zee en aan de andere kant veel groen. Binnenklingen 28 is één van de zeventien woningen. De woning is gelijkvloers en iedere bewoner heeft een eigen kamer. In de sfeervolle woonkamer eten zij met elkaar of doen een belevingsgerichte activiteit. Overdag is er begeleiding op de woning aanwezig en ’s nachts is er een wakende begeleider die snel bij de cliënt kan zijn wanneer dat nodig is.

In nauw overleg met de ouders en verwanten luisteren de begeleiders goed naar de vraag van de cliënt. Wat heeft hij of zij nodig om zich veilig te voelen, plezier te hebben en trots op te kunnen zijn? Om het dagelijks leven zo overzichtelijk mogelijk te houden heeft iedere cliënt een passend dagprogramma met vaste structuur.

Bewoners krijgen intensieve verzorging en ondersteuning
Buiten in de tuin

Stimuleren en beleven

Alle bewoners hebben zeer intensieve ondersteuning nodig en zijn afhankelijk van de begeleiding. Dit wordt geboden door een team van kundige begeleiders, fysio- therapeuten, ergotherapeuten, een AVG arts, gedragsdeskundigen en logopedisten. De cliënten krijgen activiteiten aangeboden die gericht zijn op zintuiglijke prikkeling, voelen en horen, zoals muziek luisteren, snoezelen en lichamelijk contact.

Sommige cliënten gaan overdag naar school en bij andere wordt samen gekeken wat zij kunnen doen in het activiteiten- centrum. Snoezelen, knutselen, koken, gymmen, zwemmen, dansen zijn mogelijk en er wordt onder begeleiding muziektherapie aangeboden.

Op de locatie Binnenklingen en in de directe omgeving is veel mogelijk. Midden op het terrein van de locatie staat een kinderboerderij in de vorm van een schip. Bij woning Binnenklingen 28 ligt een belevingstuin. Deze tuin biedt een verrassende ervaring die aansluit op de belevingswereld van de bewoners. Het prikkelt de zintuigen en is ook een ontmoetingsplaats met bewoners van andere woningen.

Fijne plek

Dat ouders/verwanten betrokken zijn bij de locatie is zichtbaar. Er zijn thema-avonden en er verschijnt een nieuwsbrief over wat de bewoners meemaken. De directe omgeving heeft van alles te bieden. Het strand, het Westduinpark en park Ockenburgh liggen allemaal in de buurt. Bij mooi weer is het hier gezellig druk. Locatie Binnenklingen voor alle bewoners een fijne plek om te leven.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.