Binnenklingen 5

Wonen

Adres

Binnenklingen 5
2505 AD Den Haag
T 070 447 05 50
E binnenkling5@middin.nl

Adres
Binnenklingen 5
2505 AD Den Haag
T 070 447 05 50
E binnenkling5@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor cliënten met een verstandelijke beperking

  • Zeer intensieve ondersteuning

  • Wonen, werken en dagbesteding op één plek
In Kijkduin ligt het terrein van Binnenklingen, een woonomgeving waar jongeren en volwassen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking beschermd wonen. Binnenklingen 5 is één van de zeventien locaties op het terrein. Er wonen negen volwassenen vanaf ongeveer 30 jaar. Ze wonen in een groep en iedereen heeft een eigen slaapkamer. Op het terrein zijn behandelcentra, een activiteiten centrum, dierenweide en zwembad aanwezig. Het nabijgelegen strand, het Westduinpark en park Ockenburgh maken dat Binnenklingen voor alle cliënten een fijne plek is om te leven. Beschermd maar toch in de wijk.

Wonen met zorg en aandacht

Het gewone leven ervaren op Binnenklingen. Hierop is de locatie ingericht. Wonen, werken, dagbesteding en activiteiten maken dit allemaal mogelijk op één plek. Cliënten kunnen dag en nacht rekenen op zorg en ondersteuning bij het beleven van de dagelijkse bezigheden. De mogelijkheden, behoeften en wensen van de cliënt staan hierbij centraal.

Luisteren naar de vraag van de cliënt

De bewoners van Binnenklingen 5 hebben allemaal hun eigen kamer. In de sfeervolle huiskamer eten zij met elkaar of kijken televisie. De woning is ruim opgezet en gelijkvloers. ‘s Nachts is er een wakende nachtdienst die snel bij de cliënt kan zijn wanneer dit nodig is.

De vraag van de cliënt

In nauw overleg met de ouders/verwanten luisteren de begeleiders goed naar de vraag van de cliënt. Wat heeft hij/zij nodig om zich veilig te voelen, plezier te hebben en trots te kunnen zijn? Iedere cliënt heeft een passende daginvulling.

Man op bank

Betekenisvolle dagbesteding

Er is een breed aanbod aan dagbesteding. Zoals het verzorgen van de dieren van de kinderboerderij. Of buiten het terrein, als dit bij de cliënt past. Dit kan zijn trainen bij een voetbalvereniging of meewerken op een andere locatie. Midden op het terrein staat een kinder- boerderij in de vorm van een schip. Daarnaast ligt de belevingstuin die zorgt voor plezier en ontspanning. In het activiteitencentrum kunnen cliënten met elkaar zwemmen, taarten bakken, muziek maken en nog veel meer. En met de feestdagen staan speciale activiteiten op het programma, zoals het vieren van carnaval.

Met elkaar

Dat ouders/verwanten betrokken zijn bij wat er gebeurt op de locatie, is zichtbaar. Er zijn thema-avonden en ook verschijnt een nieuwsbrief over wat de bewoners meemaken. Gezamenlijke activiteiten van ouders, begeleiders en cliënten, zoals wandeltochten, geven een sfeer van verbondenheid.

Mooie omgeving

De directe omgeving heeft van alles te bieden. Het strand en de boulevard van Kijkduin zijn dichtbij. Maar ook het Westduinpark en Ockenburgh lenen zich goed voor een mooie wandeling. Dit alles maakt locatie Binnenklingen een unieke plek om te wonen.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.