Blijvenburg

Wonen

Adres

Blijvenburgstraat 120
3042 KE Rotterdam
T 010 238 07 50
E blijvenburg@middin.nl

Adres
Blijvenburgstraat 120
3042 KE Rotterdam
T 010 238 07 50
E blijvenburg@middin.nl
Aan wie
Volwassenen, Ouderen en Jong Volwassenen
Type beperking
NAH en LG

Locatie kenmerken

  • Voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel

  • Elke bewoner eigen appartement

  • 24-uursvoorziening
In de Rotterdamse wijk Overschie ligt locatie Blijvenburg. De wijk (een voormalig dorp) ligt aan het water van de Schie vlak in de buurt van een gezellige winkelstraat. Het appartementencomplex Blijvenburg is een 24-uursvoorziening voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel na ziekte of een ongeval. Er wonen 18 cliënten. Iedere bewoner heeft zijn appartement met eigen voordeur. Bij Blijvenburg staat de vraag van de cliënt altijd centraal.

Individueel wonen met zorg op maat en trefpunt om de hoek

Blijvenburg is een 24-uursvoorziening voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel na ziekte of een ongeval. Er wonen 18 cliënten, iedere bewoner heeft zijn eigen appartement. Bij Blijvenburg staat de vraag van de cliënt altijd centraal.

Iedere cliënt heeft zijn eigen appartement. De woning is voorzien van een moderne woonkamer, keuken, ruime slaapkamer, hobby/logeerkamer en een badkamer met toilet en doucheruimte. Alles is rolstoel- toegankelijk. De 18 appartementen zijn verspreid over de galerijen van de flat. Iedere cliënt kan in overleg kiezen om in de gezamenlijke woonkamer mee te eten of dit gewoon thuis te doen. Op de begane grond is een trefpunt aanwezig.

Zorg op maat

De vraag van de cliënt staat altijd centraal bij Blijvenburg. De begeleiding is dan ook afgestemd op de behoeften en wensen van de bewoner. Iedere cliënt heeft een eigen begeleider en een individueel begelei- dingsplan. De begeleiders zijn speciaal opgeleid om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te kunnen begeleiden en bieden zorg op maat.

De begeleiding is afgestemd op de wensen van de bewoner

Behandeling

Er is een huisartsenpraktijk in de buurt. Vier keer per jaar komt een revalidatiearts van revalidatiecentrum Rijndam bij de locatie voor cliënten die daar gebruik van willen maken. Ook een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, maat- schappelijk werk en een gedragskundige van Middin zijn aan Blijvenburg verbonden.

Trefpunt

Het trefpunt is een plek waar cliënten terecht kunnen om anderen te ontmoeten. Ook omwonenden en wijkorganisaties zijn hier welkom. Zo komen cliënten in contact met mensen en organisaties van buiten de locatie en levert het trefpunt een bijdrage aan de wijk. Een pooltafel en kook- en eetmogelijkheid maken het trefpunt compleet. In het trefpunt is gelegenheid voor dagbesteding. Ook vindt er ondersteuning plaats in het zoeken en vinden van werk of vrijwilligerswerk. Er is altijd een luisterend oor voor mantelzorgers. Mensen uit de flat kunnen een kopje koffie komen drinken en er is een inloop voor iedereen die iets met NAH te maken heeft, cliënten en hun naasten. Twee dagen per week worden er activiteiten aangeboden specifiek voor mensen met NAH. Zo is er een taalgroep voor mensen met afasie onder begeleiding van de aangesloten logopediste. Bij de activiteiten in het trefpunt is er ondersteuning door vrijwilligers.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.