Boergoensestraat

Wonen

Adres

Boergoensestraat 136
3082 KD Rotterdam
T 010 207 58 96
E boergoensestraat@middin.nl

Adres
Boergoensestraat 136
3082 KD Rotterdam
T 010 207 58 96
E boergoensestraat@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Voor jongeren en (jong)volwassenen met een lichamelijke, als gevolg van een progressieve ziekte

  • 24-uurs beademings- ondersteuning aanwezig

  • Verpleegkundige expertise aanwezig

     

In de levendige wijk Oud-Charlois in Rotterdam staat de woonvoorziening Boergoensestraat. Op deze locatie wonen mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het gloednieuwe pand bestaat uit vier verdiepingen met studio’s voor de bewoners en diverse gemeenschappelijke leefruimtes. De bewoners krijgen er begeleiding op maat om binnen hun mogelijkheden stap voor stap steeds zelfstandiger te functioneren. De locatie is uniek in de gespecialiseerde 24-uurs beademingszorg die zij biedt voor een jonge doelgroep.

Fijne plek om te leren en groeien

In de Boergoensestraat krijgen jongeren en volwassenen ondersteuning om de regie over hun eigen leven vorm te geven en te behouden. De beleving van de bewoner staat voorop ondanks de complexe en intensieve zorgvraag. Onze medewerkers leveren maatwerk gericht op het aanbod van wonen, welzijn en zorg.

Wonen met ondersteuning

Op de Boergoensestraat bieden we cliënten specifieke, intensieve begeleiding en zorg, die in de thuissituatie niet langer geboden kan worden. Elke bewoner heeft een eigen studio, bestaande uit een woon/slaapkamer met eigen sanitair. Bewoners gaan overdag naar school, naar hun werk of dagbesteding. Als ze thuis zijn is er aandacht voor hun specifieke behoeften en de zorgvraag, maar er wordt ook tijd vrijgemaakt voor huiselijkheid en gezelligheid. Wij eten zoveel mogelijk gezamenlijk. Vrijwilligers zijn welkom omdat wij contacten met de wijk graag stimuleren.

 

begeleiding

Professionele begeleiding

Ons team van begeleiders biedt de bewoners zorg op maat waarbij we altijd uitgaan van de individuele behoeften en mogelijkheden. Samen met de ouders, partners en mantelzorgers is het ons doel om de best mogelijke zorg te bieden. Onze medewerkers zijn gastvrij, betrokken, professioneel en nemen graag het initiatief.

Open staan voor een mening van anderen en fouten durven toegeven

Bewoners staan op de eerste plaats; door goed te luisteren en bewoners in hun waarde te laten proberen onze medewerkers zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe vragen. Open staan voor de mening van anderen en fouten durven toe geven zijn voor ons belangrijke speerpunten. Als zich problemen voordoen dan zoeken wij als team gezamelijk met de bewoners naar goede oplossingen.

24-uurs beademing

De Boergoensestraat biedt bovendien 24-uurs specialistische zorg aan bewoners die chronisch beademd worden en is in de regio één van de weinige aanbieders van beademingszorg voor jongeren en (jong)volwassenen. Wij werken samen met het CTB (centrum voor thuisbeademing) en het Erasmus MC. en zoeken samenwerking met Stichting ALS en medezorgaanbieders in de regio.

 

interieur

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.