Buitenklingen Boven

Wonen

Adres

Buitenklingen 21 - 45c
2554 BT Den Haag
T 070 447 04 21
E evg2.buitenklingen@middin.nl

Adres
Buitenklingen 21 - 45c
2554 BT Den Haag
T 070 447 04 21
E evg2.buitenklingen@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met gedragsproblematiek

  • Zeer intensieve zorg (24-uur)

  • Meerzorg mogelijk (extra bedrag op ZZP)
In Kijkduin ligt het terrein van Binnenklingen, een woonomgeving waar jongeren en volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking beschermd wonen. Buitenklingen Boven is een locatie aan de rand van dit terrein. Tien volwassenen vanaf 20 jaar wonen hier in een eigen ruim appartement. Op het terrein zijn behandelcentra, een activiteitencentrum en een zwembad aanwezig. Het nabijgelegen strand, het Westduinpark en park Ockenburgh maken dat Binnenklingen voor alle bewoners een fijne plek is om te leven. Beschermd maar toch midden in de wijk.

Kleinschalig wonen met intensieve zorg

In de mooie en rustige omgeving van Kijkduin wonen 10 cliënten in een eigen boven-appartement. Er zijn twee groepen van vijf personen. Er heerst rust op de verdieping en in de groep. Iedere groep heeft een gezamenlijke woonkamer en keuken. Cliënten kunnen zelf kiezen of ze elkaar opzoeken, samen eten of in hun eigen appartement blijven.

Buitenklingen Boven is een van de veertien woningen op het terrein. De bewoners hebben allemaal een appartement met eigen sanitair en een keuken. Aan de appartementen grenst een gezamenlijke huiskamer met een keuken. De woning is gelijkvloers. De begeleiding is 24 uur aanwezig om de cliënten te ondersteunen. Een nachtdienstmedewerker luistert via apparatuur ’s nachts mee en is indien nodig snel ter plaatse. Ook specialisten, zoals artsen, paramedici en gedragsdeskundigen zijn regelmatig in de woning aanwezig of oproepbaar.

 

Woonkeuken van Buitenklingen Boven

Hoge zorg

Op deze locatie kan meerzorg geleverd worden. Wij gaan uit van de behoefte van de cliënten en gebruiken als leidraad daarvoor een methode voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Buitenklingen Boven heeft veel faciliteiten en activiteiten op de locatie. Beweging in de vorm van wandelen, gymmen, naar de winkel gaan of zwemmen, wisselen we af met momenten van rust. Daarmee ontwikkelt de cliënt steeds nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van motoriek, communiceren en gedrag. Wij vinden namelijk dat onze cliënten een zinvol bestaan moeten kunnen opbouwen.

Hoogste zorg in de regio Haaglanden

Dagbesteding

Er zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding op de locatie en daarbuiten. We zorgen dat de activiteiten passen bij de wensen en interesses van de cliënt. Bijvoorbeeld knutselen of kleien, werken met dieren op een kinderboerderij, een krantenwijk lopen of werken in de huishoudgroep op de locatie.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.