Buitenschoolse opvang

Werk, activiteiten en scholing

Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor thuiswonende kinderen met een beperking

  • Speciale teams van begeleiders die tijdens de buitenschoolse opvang kinderen begeleiden

  • BSO aansluitend aan de schooldag en/of tijdens schoolvakantie
Voor kinderen met een beperking is reguliere buitenschoolse opvang niet altijd haalbaar. Middin biedt buitenschoolse opvang en tijdens schoolvakanties gespecialiseerde opvang voor schoolgaande kinderen uit het speciaal onderwijs. Vrijetijdsbesteding en activiteiten uitgaande van de mogelijkheden van het kind worden in een afwisselend dagprogramma aangeboden.
De begeleiders zorgen voor een goede balans tussen vrije tijd en structuur

Tijdens de opvang helpt een team van professionele begeleiders met het aanleren van sociale vaardigheden en het opdoen van sociale contacten. Op schooldagen sluit de opvang aan op de eindtijd van het onderwijs.

BSO tijdens schooldagen

De dagen waarop er opvang na schooltijd geboden wordt, wisselen per locatie. Ook de eindtijd is niet op alle locaties gelijk. Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals knutselen, spelletjes of bewegingsactiviteiten. 

Locaties

  • Inspecteur de Vriesschool, Heliotrooplaan 35, Den Haag, woensdagmiddag, alleen voor kinderen van de Inspecteur de Vriesschool
  • Witte Vogel, Melis Stokelaan 1189, Den Haag, woensdagmiddag, alleen voor kinderen van de Witte Vogel
  • Koetsveldschool, Zwaardvegersgaarde 25, Den Haag, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag, alleen voor kinderen van de Koetsveldschool
  • Maurice Maeterlinckschool, Buitenhofdreef 10, Delft, woensdagmiddag, alleen voor kinderen van de Maurice Maeterlinckschool 
Kinderen aan het sporten

BSO tijdens vakanties

Tijdens alle schoolvakanties met uitzondering van de feestdagen kan uw kind dagelijks naar de buitenschoolse opvang. In de zomervakantie kan dit voor maximaal vijf weken. Er is volop ruimte voor snoezelen, knutselen, gymmen of uitstapjes maken samen met de begeleiders (bijvoorbeeld naar het strand of de bioscoop).

De kinderen volgen een normaal dagritme maar hebben tijdens de vakantieopvang tijd om leuke dingen te ondernemen. Wanneer uw kind in het bezit is van een indicatie voor vervoer kunnen we u informeren over de eventuele mogelijkheden.

Locaties

  • Inspecteur de Vriesschool, Heliotrooplaan 35, Den Haag
  • Witte Vogel, Melis Stokelaan 1189, Den Haag, alleen voor kinderen van de Witte Vogel
  • Maurice Maeterlinckschool, Buitenhofdreef 10, Delft
Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Jeugdwet en bij locatie Witte Vogel en Maurice Materlinck soms via de Wet langdurige zorg. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.

Wil je de informatie nog eens rustig nalezen?

Je kunt de informatie over deze locatie nalezen op het infoblad.
Download hier het infoblad