Carry van Bruggenhove

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Carry van Bruggenhove 25
2717 XT Zoetermeer
T 079 316 06 60
E carryvanbruggenhove@middin.nl

Adres
Carry van Bruggenhove 25
2717 XT Zoetermeer
T 079 316 06 60
E carryvanbruggenhove@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Professionele hulp bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
  • Belevingsgerichte ruimte, tilliften en rustruimte
  • Creatieve en arbeidsmatige activiteiten
In de Zoetermeerse wijk Buytenwegh De Leyens ligt Carry van Bruggenhove, een activiteitencentrum van Middin. Het gebouw ligt tussen een aantal basisschoollokalen in, wat voor een levendige omgeving zorgt. Bij Carry van Bruggenhove kunnen mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking activiteiten doen die aansluiten bij hùn wensen en mogelijkheden. Van het maken van creatieve producten tot arbeidsmatige werkzaamheden en werken op de PC. Dichtbij huis en middenin de wijk.

Een verscheidenheid aan activiteiten

Ook mensen in een rolstoel kunnen zich gemakkelijk bewegen in het pand van Carry van Bruggenhove. Er is een gezellig centraal plein waar de keuken is gevestigd. De activiteiten vinden plaats in de leslokalen en werkplaats die daar omheen liggen. Er is professionele begeleiding aanwezig om te ondersteunen bij de dagelijkse verrichtingen.

De deelnemers aan de activiteiten zijn veelal cliënten met een lichamelijke en soms een meervoudige beperking. Bij Carry van Bruggenhove krijgen zij een divers programma aan activiteiten aangeboden, waarvoor zij zich volgens een schema voor een bepaalde periode kunnen inschrijven.

Man in rolstoel aan het sporten

Werken op de computer

In de groep PCenter kunnen cliënten verschillende computerwerkzaamheden doen. Sommige deelnemers scannen dia’s in en digitaliseren videobanden. Anderen versturen e-mails, surfen op internet of doen een computerspelletje. Een deskundige begeleider is aanwezig om hierbij te helpen.

Creatieve producten maken, computeren of de boekenmarkt bemannen

Creativiteit

Deelnemers kunnen gebruik maken van veel verschillende technieken en materialen om leuke creatieve producten te maken. Van ansichtkaarten met strijkkralen en kaarsen van bijeenwas tot Boeddha’s gegoten van gips. Ze streven ernaar steeds weer te komen tot een origineel product. Creatieve begeleiders en vrijwilligers helpen de deelnemers stap voor stap.

Arbeidsmatig werk

Ook voor mensen die liever arbeidsmatig werk doen, zijn verschillende activiteiten mogelijk. Zo kunnen deelnemers kaartjes met planteninformatie maken of werken aan de recycling van videobanden. De deelnemers zorgen dan voor de zorgvuldige scheiding van materialen, zodat deze (deels) hergebruikt kunnen worden. Daarnaast zamelt de locatie kinderboeken in. Cliënten bemannen een boekenmarkt waar kinderen van de naastgelegen scholen evenals andere buurtkinderen gebruik kunnen maken. Het activiteitencentrum is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om cliënten op hun eigen niveau een prettige en zinvolle dagbesteding te bieden. Zo mogelijk betrekken we vrijwilligers en werken we samen met de wijk.

Financien

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.