De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.
Lees alles over Corona.

Corona-veelgestelde vragen

Sinds 27 februari is het coronavirus in Nederland. De ontwikkelingen rond het virus volgen elkaar razendsnel op. Middin volgt de situatie nauwgezet. Wij zijn goed voorbereid en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de continuïteit van onze zorg, de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen. Hieronder vind je de veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Bel dan met klantcontact 070 – 372 1234.

Algemene informatie over het coronavirus

Welke maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus?

Middin volgt de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Kijk hiervoor op de website van het RIVM: www.rivm.nl

Hoe is onze dienstverlening geregeld?

Hoe wordt de zorg op locaties geregeld?

De zorg van Middin gaat door, ook nu het coronavirus ons land platlegt. Om het risico op besmetting te voorkomen, wordt in sommige gevallen de zorg wel anders ingericht. 

Waarom blijven voorzieningen open?

Onze cliënten zijn afhankelijk van zorg en begeleiding in hun dagelijks leven. Dat geldt normaal gesproken al en zeker ook in een spannende tijd waarin alles ineens anders is. Structuur en regelmaat zijn voor veel van hen belangrijke voorwaarden om zich goed te voelen. Plotselinge veranderingen en te snel besluiten nemen vinden wij onverantwoord. Wij vinden het van belang om de impact te kennen en de uitvoering georganiseerd te hebben.

Daarbij komt dat wanneer wij op één locatie de zorg anders inrichten, dit vaak direct gevolgen heeft voor andere locaties. Absolute voorwaarde is dat het bieden van zorg op verantwoorde wijze gebeurt. Wij sluiten daarom niet zómaar onze deuren, wel kijken we hoe we het anders kunnen organiseren. Zodat zorg, werk en activiteiten zoveel mogelijk kunnen doorgaan op verantwoorde wijze.

Zijn locaties open?

Onze woonvoorzieningen, kinderdagcentra, participatie- en activiteitencentra, werklocaties, trefpunten en sommige winkels van Middin blijven zoveel mogelijk open. Kijk op locatiepagina's voor de meest recente informatie. De dagactiviteiten voor de oudere cliënten en andere risicogroepen worden georganiseerd op hun woonlocatie, zodat cliënten niet hoeven worden vervoerd.

Ambulante begeleiding aan huis gaat door. Wel proberen we dit, waar mogelijk en in overleg, telefonisch of op een andere digitale manier te organiseren. Trefpunten zijn indien mogelijk en verantwoord open, maar we treffen wel maatregelen om de zorg daar op een verantwoorde manier te doen.

Locaties zijn niet vanzelfsprekend toegankelijk voor bezoekers. Lees hier de actuele informatie.

Welke locaties zijn gesloten?

Er zijn geen locaties gesloten. Het kan wel zijn dat een locatie niet toegankelijk of minder toegankelijk is voor bezoekers, dit verschilt per locatie. Lees hier de actuele informatie.

 

Kan ik mijn familielid, vriend of bekende nog steeds bezoeken?

De bezoekrichtlijnen zijn gewijzigd. Deze richtlijnen hebben gevolgen voor de manier waarop wij met bezoek omgaan op de woonlocaties. Wij onderscheiden twee soorten locaties met ieder  afwijkende richtlijnen: de locaties waar mensen wonen met extra risico op ernstige gevolgen bij besmetting met corona en de andere locaties. Lees hier de actuele informatie.

Extra risico - Geen bezoek van familie, vrienden of vrijwilligers
Op de locaties waar cliënten wonen met extra risico op een ernstig verloop van corona, is geen bezoek meer mogelijk. Dit hadden we afgelopen vrijdag 20 maart al besloten naar analogie van het bezoekverbod voor de verpleeghuizen. De lijst met locaties die hieronder vallen vind je hier.

Andere locaties – geen bezoek van familie, vrienden of vrijwilligers, tenzij

Op de overige locaties is in beginsel geen bezoek mogelijk. Alleen wanneer de individuele gezondheidssituatie of het emotioneel en psychisch welzijn van een cliënt ernstig in het gevaar komen, maken wij afspraken over bezoek. Als er sprake is van een uitzondering wordt dit in overleg met zorgmanager en gedragsdeskundige besloten. Wanneer voor een uitzondering wordt gekozen betekent dat beperkt bezoek, bij voorkeur buiten de woning of op de eigen kamer van de cliënt.

Heb je toestemming voor bezoek, maar heb je ziekteverschijnselen (last van hoesten en/of ademhaling en/of koorts)? Kom dan niet op bezoek en overleg met de begeleiding hoe jouw rol wordt overgenomen.

Voor welke locaties geldt een bezoekverbod?

Voor de juiste lijst van locaties met een bezoekverbod klikt je hier.

Gaan verhuizingen van cliënten door?

Ja, verhuizingen en plaatsingen van cliënten gaan door op alle locaties waar plekken vrijkomen. Wel zoeken we soms naar creatieve mogelijkheden en alternatieven voor de rondleidingen op locatie. We houden daarbij de richtlijnen van het RIVM aan zoals het maximale aantal bezoekers, de onderlinge afstand en de geldende hygiënemaatregelen.

Kan een zieke cliënt verhuizen?

Ja, dit kan. Ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM.

Hoe heeft Middin de preventie geregeld?

Hoe werkt Middin aan het tegengaan van besmetting?

Onze medewerkers zijn onmisbaar om de goede zorg uit te kunnen voeren. Wij doen er alles aan om besmetting met het virus te voorkomen, zowel in ons werk- als in de privésituatie. Wij hebben al onze medewerkers strikte richtlijnen gegeven hoe zij om moeten gaan met hygiëne, wijze van begroeten, ontsmetting en wat te doen als zij zelf klachten krijgen. Medewerkers die verkouden zijn en koorts hebben, mogen niet werken.

Bijeenkomsten en trainingen die op dit moment niet noodzakelijk zijn, hebben we afgelast. Voor kleinere groepen kan dit digitaal opgezet worden.
N
oodzakelijke overleggen die wel door moeten gaan en waar in één ruimte overlegd wordt, wordt de onderling afstand van 1,5 meter aangehouden.

Wat gebeurt er bij een eventuele besmetting?

Wat gebeurt er bij een eventuele besmetting?

Het verschilt per situatie wat er precies gebeurt wanneer een cliënt of medewerker besmet is. Wij hebben met behulp van deskundigen draaiboeken gemaakt die hiervoor klaarliggen. De direct betrokkenen worden geïnformeerd over besmettingen. 

Zijn er al coronabesmettingen bij Middin?

Ja, bij Middin zijn er besmettingen vastgesteld bij cliënten op twee locaties. Wij hebben met behulp van deskundigen draaiboeken gemaakt die hiervoor klaarliggen. Wat er precies gebeurt, verschilt namelijk per locatie. Hierbij gelden strikte hygiëne- en schoonmaakprotocollen. Wij volgen de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM. Onze zorg is een vitale voorziening en gaat hoe dan ook door, ook in deze tijd van crisis. Wij hebben er steeds rekening mee gehouden dat zich een besmetting zou voordoen, ondanks alle getroffen hygiënemaatregelen. Begeleiders van Middin hebben contact met familie en naasten van de cliënten. Samen zorgen we ervoor dat de cliënten de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Onze gedachten gaan naar hen uit en we wensen ze veel sterkte toe.