De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.
Lees alles over Corona.

Corona-informatie

Bij Middin zetten we ons actief in om verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te beperken. We treffen alle maatregelen die nodig zijn om de continuïteit van onze zorg, de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen. Deze maatregelen zijn in lijn met de besluiten van de regering voor zorginstellingen en in lijn met richtlijnen van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
Laatste update 30 maart 2020

Op 23 maart publiceerden de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het ministerie nieuwe richtlijnen voor de gehandicaptenzorg over hoe om te gaan met het coronavirus.

Deze richtlijnen hebben gevolgen voor de manier waarop wij met bezoek omgaan op de woonlocaties. Klik hier voor alle informatie. 

Klik hier voor de veelgestelde vragen


De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Middin volgt dan ook de adviezen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus binnen Middin te voorkomen. Helaas zijn er bij Middin coronabesmettingen vastgesteld op een aantal locaties. Alle betrokkenen zijn hiervan op de hoogte.

De Zorg Gaat Door

De zorg, behandelingen en activiteiten gaan zoveel mogelijk door. Om onze cliënten en medewerkers te beschermen hebben we een aantal maatregelen getroffen, zie hieronder. Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd om besmetting en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zij weten ook wat zij moeten doen als er een (verdenking op) besmetting is.

Maatregelen

 • Zorg gaat door. Alle medewerkers van Middin zijn geïnformeerd over hoe om te gaan met de verschillende vormen van zorg. Dagelijks monitoren we de situatie en kunnen we aanvullende maatregelen treffen. Betrokkenen worden hier dan over geïnformeerd.
 • Op dit moment zijn onze woonvoorzieningen, kinderdagcentra, participatie- en activiteitencentra, werklocaties, trefpunten en sommige winkels van Middin zoveel mogelijk open. Kijk op locatiepagina's voor de meest recente informatie.
 • De dagactiviteiten voor de meeste ouderen en andere risicogroepen worden nu georganiseerd op hun woonlocatie.
 • Ambulante begeleiding aan huis gaat door. Wel proberen we dit, waar mogelijk en in overleg, telefonisch of op een andere digitale manier te organiseren.
 • Trefpunten zijn open, maar we treffen wel maatregelen om de zorg daar op een verantwoorde manier te doen.
 • Voor wat betreft de bezoekrichtlijnen onderscheidt Middin twee soorten locaties met ieder iets afwijkende richtlijnen: de locaties waar mensen wonen met extra risico op ernstige gevolgen bij besmetting met corona en de andere locaties. Klik hier voor meer informatie. 
 • Voorkomen van besmetten kan door afstand te houden, goed handen te wassen, geen handen te schudden en extra reinigen van plaatsen die veel aangeraakt worden (bijv. deurknoppen).
 • Alle medewerkers van Middin zijn medewerkers van een zorginstelling, een vitale voorziening. Zij blijven werken, tenzij zij verschillende coronagerelateerde klachten hebben én koorts van meer dan 38 graden.
 • Bijeenkomsten met meer dan honderd deelnemers gelasten we af.
 • Bijeenkomsten met minder deelnemers die gemakkelijk uitgesteld kunnen worden, gelasten we af.
 • Overleggen m.b.t. de dagelijkse cliëntenzorg en vergaderingen die van belang zijn voor de sturing en bedrijfsvoering gaan door (eventueel telefonisch of digitaal). Als er toch in één ruimte wordt overlegd dan wordt er onderling afstand gehouden van 1,5 meter.
 • Trainingen en cursussen die niet noodzakelijk zijn op dit moment, zijn afgelast. Voor kleinere groepen wordt dit mogelijk digitaal opgezet.
 • Wij raden onze medewerkers aan om niet noodzakelijk lichamelijk contact met cliënten zoveel mogelijk te vermijden.

Als andere of aanvullende maatregelen getroffen worden, updaten we dit bericht.

Klik hier voor actuele informatie vanuit de regering.