Bezoek krijgen

Op deze pagina vind je uitleg over bezoek krijgen bij Middin in coronatijd. Ook zie je er de praatplaat en lees je de veelgestelde vragen en antwoorden.

Welke regels gelden er voor bezoek krijgen?

Vanaf 1 juli is er een nieuwe bezoekregeling. Dan geldt het 'ja, tenzij-principe'. Dit betekent dat alle cliënten bij Middin weer bezoek kunnen ontvangen. Bezoek moet zich daarbij wel houden aan de regels van het RIVM. Deze regels gelden voor alle Nederlanders. Met deze nieuwe stap kun je ook op bezoek gaan, gaan logeren en op vakantie.

Wanneer is bezoek nog beperkt mogelijk?

Het kan ook zijn dat er geen bezoek mag komen. Bijvoorbeeld als er een besmetting is door het coronavirus. Dan kan er tijdelijk geen bezoek komen. Of wanneer het niet veilig is voor (andere) cliënten of begeleiders. Als dit gebeurt, bespreken we dit samen met jou en jouw naasten, begeleider en eventueel andere deskundigen. We maken nieuwe afspraken als dit nodig is en kijken wat er wel kan. We hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft. 

Samen praten over bezoek krijgen

Gezondheid en veiligheid vinden we bij Middin belangrijk, voor iedereen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daarom praten we met elkaar over wat er wel en niet kan. We praten ook over bezoek krijgen. Daarover maken we samen afspraken. Dit doen we met de praatplaat bezoek krijgen. Klik hier om de praatplaat te bekijken.  

Veelgestelde vragen over bezoek krijgen

Waarom kon er geen bezoek komen?

Toen de coronacrisis uitbrak in ons land, zorgde dit voor vele aanpassingen. Er kwamen nieuwe regels. Bezoek krijgen was volgens de ‘Nee, tenzij…’ regeling zoals de VGN dit beschreef. De deuren gingen bij Middin min of meer op slot. Dit had grote gevolgen voor cliënten, naasten, medewerkers en andere betrokkenen. Bezoek was alleen mogelijk in hele uitzonderlijke gevallen. Dit werd bepaald door een gedragsdeskundige. Het was een moeilijke periode die vroeg om enorm veel creativiteit en flexibiliteit.

Sinds wanneer kan er weer bezoek komen?

Sinds 4 mei werkt Middin eraan om de bezoekregeling stap voor stap te veranderen. Van de regel Nee, tenzij… naar de regel Ja, tenzij… Dit doet Middin volgens de RIVM-richtlijnen. Sinds 4 mei is voor de cliënten van Middin bezoek in een afgeschermde bezoekruimte mogelijk. Per woonlocatie kijkt Middin naar de risico's en de mogelijkheden. Daarom gelden soms op de ene woonlocatie van Middin andere regels dan op een andere woonlocatie van Middin. De begeleiders van Middin kunnen je vertellen hoe dit zit.

Aan wie kan ik iets vragen over bezoek krijgen?

Heb je een algemene vraag over bezoek krijgen? Bel naar de afdeling klantcontact van Middin: 070 372 12 34. Je kunt ook een e-mail sturen: klantcontact@middin.nl

Heb je een vraag over jouw situatie? Bespreek dit met de begeleider van Middin.