Bezoek, logeren en vakantie

Op deze pagina vind je uitleg over bezoek, logeren en vakantie bij Middin.

Bezoek is welkom bij Middin

Bij Middin doen we er alles aan om bezoek aan cliënten mogelijk te houden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedereen in Nederland met zo min mogelijk verschillende mensen afspreekt. Daarom gelden ook bij Middin regels voor bezoek. Cliënten van Middin kunnen maximaal twee personen van 13 jaar en ouder per dag op bezoek ontvangen. De regel geldt ook voor cliënten die zelfstandig wonen. 

De bezoekregels kunnen per woonlocatie anders zijn. Dit komt doordat de locaties (bijvoorbeeld de ruimte bij de voordeur en op de gangen) en de bewoners ook van elkaar verschillen. We proberen altijd drukte op de gangen van onze groepswoningen te voorkomen. Dit doen we door bezoek te verspreiden over de dag. Bezoekers houden altijd 1,5 meter afstand en houden zich aan de andere coronaregels van de locatie. Bezoekers hoeven op de kamer van groepswoningen geen mondkapje meer te dragen.

Vrijwilligers en mensen met een contactberoep tellen niet langer als bezoeker voor de bezoekregeling. Dit betekent dat de mensen die bij ons wonen naast de twee bezoekers ook bijvoorbeeld de kapper of de pedicure kunnen ontvangen. 

Heeft iemand klachten die horen bij corona? Dan is deze bezoeker niet welkom. Je kunt dan bellen of videobellen. Zo kun je elkaar ook zien en met elkaar praten. Heb je hier hulp bij nodig? Vraag je begeleider je te helpen.

Bezoekregels voor iedereen in Nederland

Het is belangrijk om met zo min mogelijk mensen af te spreken. Zo proberen we de verspreiding van corona tegen te gaan. Iedereen in Nederland mag maximaal twee personen van 13 jaar en ouder per dag thuis op bezoek krijgen. En alleen als iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.

Bij besmetting is bezoek tijdelijk minder vaak of niet welkom

De bezoekregels kunnen veranderen als een cliënt of begeleider op een woonlocatie (misschien) corona heeft. Dan is bezoek tijdelijk minder vaak of niet welkom. Zo willen we voorkomen dat we het coronavirus aan elkaar doorgeven. We praten hierover met cliënten en hun naasten. En kijken samen hoe we elkaar wél veilig kunnen blijven zien.

Logeren op Middin-locatie: maximaal twee logees per cliënt

Als er iemand op een Middin-locatie komt logeren, gelden er speciale afspraken. Dit komt omdat je bij logeren lang bij elkaar in de buurt bent. We proberen het aantal verschillende mensen dat op de locatie komt logeren zo klein mogelijk te houden. Daarom houden we vast aan maximaal twee logees per cliënt per keer op een locatie. Zijn er andere afspraken nodig? Overleg dit dan eerst met je begeleider.

Uit logeren: één logeeradres per cliënt

Uit logeren gaan is leuk. Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedereen in Nederland met zo min mogelijk verschillende mensen afspreekt. Daarom houden we vast aan één logeeradres per cliënt.

Bij besmetting kan op bezoek gaan en logeren niet altijd

De regels voor logeren kunnen tijdelijk veranderen als een cliënt of begeleider op een woonlocatie (misschien) corona heeft. Of als de persoon bij wie je gaat logeren (misschien) corona heeft. Misschien kun je tijdelijk niet logeren. Zo willen we voorkomen dat we het coronavirus aan elkaar doorgeven. We praten hierover met cliënten en hun naasten. En kijken samen hoe we elkaar wél veilig kunnen blijven zien.

Geen vakantie in het buitenland, niet onnodig reizen binnen Nederland

Zeker tot half januari 2021 kun je niet op vakantie naar het buitenland. Familiebezoeken in het buitenland kunnen tijdelijk niet. Alleen bij bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden kun je afreizen naar een ander land. Ook in Nederland vraagt de overheid om zo min mogelijk te reizen als dit niet nodig is. Zo wil de regering voorkomen dat we het coronavirus aan elkaar doorgeven.

Heb je vragen over op bezoek gaan, logeren of vakantie?

Aan wie kan ik iets vragen over op bezoek gaan, logeren of vakantie?

Heb je een vraag over jouw situatie? Praat hierover met je begeleider. Heb je een algemene vraag over op bezoek gaan, logeren of vakantie? Op deze website vind je op veel vragen een antwoord. Ook kun je bellen naar Middin: 070 - 372 12 34. Of een e-mail sturen naar klantcontact@middin.nl.