Dagactiviteiten Ouderen

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Drentheplantsoen 150 K
2545 BW Den Haag
T 070 372 35 81
E DAO@middin.nl

Adres
Drentheplantsoen 150 K
2545 BW Den Haag
T 070 372 35 81
E DAO@middin.nl
Aan wie
Ouderen
Type beperking
NAH, VG, LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Activiteitenbegeleiding in de directe woonomgeving

  • Voor ouderen met een beperking

  • Veelzijdige activiteiten op creatief, sportief en sociaal gebied
De dienst Dagactiviteiten Ouderen van Middin is bestemd voor mensen die ouder worden en een verstandelijke beperking hebben. Op verschillende locaties in de regio's Den Haag en Zuid-Holland-Midden worden op trefpunten en woonvoorzieningen (groeps)activiteiten georganiseerd. Er is een groeiende vraag naar deze vorm van dagbesteding. Het streven is om de dagbesteding zoveel mogelijk in de directe woonomgeving van de cliënt aan te bieden. Het aanbod is veelzijdig en kan variëren van een buiten- tot een binnenactiviteit.

Zelf activiteiten kiezen die u leuk vindt en bij u passen

Als u 50 jaar of ouder bent, kan Dagactiviteiten Ouderen u ondersteuning bieden bij een plezierige en zinvolle dagbesteding. Bij Dagactiviteiten Ouderen staat uw vraag centraal. De vaste activiteitenbegeleiders weten wat u kunt, leuk vindt en kunnen helpen bij het vinden van een passende activiteit. Dit kan een activiteit zijn waar u goed in bent en verder wilt ontwikkelen of een activiteit die u graag zou willen doen.

Schilderen, fietsen of naar een museum, het kan allemaal

 

Mensen in een kring

Alle mensen zijn verschillend en hebben hun eigen kwaliteiten. Daarom biedt Dagactiviteiten Ouderen ook een zeer gevarieerd en afwisselend aanbod van activiteiten. Dit kunnen dingen zijn die u alleen of graag met anderen wilt doen. Bijvoorbeeld creatieve activiteiten (mozaïeken, schilderen, naaien, borduren); spelactiviteiten (gezelschapsspel, compu- terspel) en huishoudelijke activiteiten (bakken, koken). Maar ook bewegings- activiteiten (wandelen, fietsen, balspel en andere sporten); activiteiten buiten de deur (boodschappen doen, bezoek aan musea, tuinieren) of activiteiten die gericht zijn op festiviteiten (Koninginnedag, Prinsjesdag, voetbalwedstrijden)

Locaties

De activiteiten worden aangeboden op de diverse locaties van Middin: Drentheplantsoen, Nagelhof, Dorrepaal, Groot Hertoginneduin, Hildebrandstraat, Soendastraat, Mariahoeve, Pastoorswarande , Fruinstraat, Groot Hertoginnenduin, Olieberg, Couperus, Windjammersingel, Newtonstraat (binnen woonlocatie van Florence), Newtonplein (binnen verzorgingshuis Jonker Frans), Zuiderpark, en woonzorgcentrum Ametistenhorst (van organisatie HWW).

Samenwerking

De dienst Dagactiviteiten Ouderen houdt contact met medewerkers van woonvoor- zieningen, ouders en verwanten, consulenten van MEE en zorgbemiddelaars van het team Klantcontact. Samen met deze organisaties streven wij naar een optimale begeleiding die bij u past.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.