Dagelijks leven

 

 

Middin biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers bij allerlei zaken die zich in het dagelijkse leven kunnen voordoen. Van individueel naar collectief, in samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers

 • Structuur,vaardigheden, begeleiding bij praktische zaken:
  Koken, huishouden, persoonlijke hygiëne, administratie, reizen, vrije tijd
 • Psychosociaal:
  Omgaan met lastige situaties, netwerk opbouw, omgaan met beperking, zelfbeeld
 • Ondersteuning van de omgeving – netwerk, vrijwilligers en mantelzorg
 • Opvoeding, stutten en steunen:
  –Ouders met beperking
  –Kind met beperking

Regie op eigen leven

Middin's uitgangspunt is dat mensen zoveel en zolang mogelijk regie houden op eigen leven. En dit te realiseren door eigen kracht en participatie. Als zij vastlopen, of als anderen aangeven dat zij vastlopen, kan Middin helpen.

Aanpak van de oorzaak

Herkenning en erkenning van de oorzaak van de problemen is een belangrijke voorwaarde voor de juiste aanpak van de situatie en voorkomt symptoombestrijding. Onze professionals hebben de bril die de vraag achter de vraag kan ontdekken. Dat, in combinatie met het spreken van de taal die inzicht en vertrouwen teweeg brengt bij de burger, zorgt ervoor dat wij het verschil kunnen maken.

Basis op orde

Uitgangspunt van Middin is hierbij de basis op orde. Eerst moeten bijvoorbeeld schulden, (dreiging van) uithuiszetting en andere primaire zaken die (relatieve) rust  en ritme beïnvloeden opgelost worden om vervolgens met de aanpak van de andere problemen en oorzaken hiervan aan de slag te kunnen.  

Samenwerken

Om goed in te kunnen spelen op wat er in de wijk gebeurt, werkt Middin nauw samen met de maatschappelijke partners in de wijk. Waar mogelijk bundelen we onze krachten met andere zorgverleners en welzijnsorganisaties en organiseren we samen activiteiten voor een bredere doelgroep. 

Meer over samenwerking