De Kade

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Crooswijksekade 1
3031 XA Rotterdam
T 010 403 16 66
E dekade@middin.nl

Adres
Crooswijksekade 1
3031 XA Rotterdam
T 010 403 16 66
E dekade@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
NAH

Locatie kenmerken

  • Gevarieerd aanbod aan activiteiten, zowel ontwikkelingsgericht als recreatief

  • Rustruimte en prikkelarme ruimtes voor betere concentratie

  • Lotgenotencontact staat centraal
Op deze locatie begeleiden geschoolde medewerkers mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij werken, leren en ontwikkelen. Locatie Oranjehof is ook een ontmoetingsplek voor mensen met NAH.

Mensen met NAH, wij spreken op De Kade van deelnemers, doen activiteiten die gericht zijn op (opnieuw) ontwikkelen of leren van vaardigheden. Bijvoorbeeld herinneringen of samenwerken. De activiteiten vinden plaats in prikkelarme ruimtes en worden begeleid door deskundige medewerkers.

Het programma

Voordat de activiteiten starten, kiest een deelnemer aan welke doelen zij of hij wil werken. Deze maakt een deelnemer met een begeleider en eventueel iemand uit het sociale netwerk. De doelen hebben altijd te maken met het verbeteren of behouden van de zelfredzaamheid. De begeleiders gebruiken een specifiek NAH vriendelijk programma dat de deelnemers houvast en handvatten biedt. Het gaat erom dat zij die weer kunnen gebruiken in het dagelijks leven. 

Het programma heeft als basis een viertal pijlers of thema’s. Onder elk thema vallen activiteiten. De thema’s zijn: Mentaal, Fysiek, Sociaal en Integraal. Klik hier voor de opbouw van het programma met vier thema’s en diverse vaardigheden.

Vrouwen aan tafel

Ook begeleiding op andere vlakken

Het is voor sommige deelnemers nodig en nuttig om naast werken en leren ook op andere vlakken begeleiding te krijgen. Middin biedt voor hen een pakket waaruit de passende onderdelen gekozen kunnen worden. Middin biedt begeleiding thuis aan of een passende woonplek of logeerplek met begeleiding. Daarnaast is er mogelijkheid voor behandeling. Er zijn diverse combinaties mogelijk van deze onderdelen. De medewerkers van de Kade werken voor goede inhoudelijke afstemming nauw samen met de andere (zorg)professionals van Middin én van andere zorgaanbieders.

 

Zorgplan

Met een indicatie voor WMO of WLZ krijg je toegang tot begeleiding bij Middin. We starten natuurlijk met kennismaking. Als deelnemer maak je samen met de begeleider en eventueel iemand uit jouw netwerk een zorgplan. In het zorgplan beschrijven we de gekozen doelen. Daarna gaan we met aan de slag met activiteiten om de doelen te bereiken.  

 

Dag indeling

Als de deelnemers binnenkomen op De Kade is er eerst tijd om met andere deelnemers te praten en ervaringen uit te wisselen. Uiteraard met een kopje koffie of thee. Daarna starten de activiteiten. Elke activiteit duur 1 uur. Tussen de activiteiten is er steeds een korte pauze. De deelnemers brengen de lunch- en koffiepauzes samen door. Daarnaast is er een prikkelarme ruimte voor deelnemers die meer rust willen kunnen gebruiken.