De Leeuwerik

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Leeuwerikstraat 2
2665 VH Bleiswijk
T 010 521 51 22
E leeuwerik@middin.nl

Adres
Leeuwerikstraat 2
2665 VH Bleiswijk
T 010 521 51 22
E leeuwerik@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Zowel creatieve als arbeidsmatige activiteiten

  • Activiteiten voor alle niveau’s

  • Veel sociale contacten met wijkbewoners
In en om het ontmoetingscentrum De Leeuwerik van Welzijn Lansingerland kunnen cliënten van Middin dagelijks op een creatieve en nuttige manier hun dag besteden. In het centrum, gelegen middenin Bleiswijk, heerst altijd een bruisende gezelligheid. Cliënten van Middin kunnen er meedoen aan allerlei activiteiten, maar ook een rol van betekenis spelen voor het ontmoetingscentrum, de ouderen uit het naastgelegen verzorgingshuis en de buurtbewoners.

Ontspanning, ontmoeting en nuttige bijdragen

In ontmoetingscentrum De Leeuwerik organiseert Middin creatieve activiteiten voor cliënten, maar verrichten zij onder begeleiding ook arbeidsmatige werkzaamheden. Door intensieve samenwerking met Welzijn Lansingerland en het naastgelegen verzorgingshuis De Tuinen van Laurens is er een breed scala aan activiteiten waarbij cliënten kunnen aansluiten. Er is veel gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting.

Een leuke wisselwerking tussen cliënten en wijkbewoners

Dagelijks komen er zo’n 10 mensen met een verstandelijke en soms ook een lichamelijke beperking, naar de dagbesteding van Middin in De Leeuwerik. Een begeleider en diverse vrijwilligers ondersteunen er bij diverse creatieve activiteiten. Zo kunnen de deelnemers onder andere spelletjes doen, op de computer werken, schilderen, knutselen en mozaïeken. Ook andere bezoekers van het wijkcentrum, veelal ouderen uit de wijk, kunnen meedoen, waardoor er een leuke wisselwerking ontstaat tussen cliënten en wijkbewoners.

Bar van de locatie

Nuttige bijdragen

In het ontmoetingscentrum zijn diverse bezigheden waarbij de deelnemers van Middin kunnen helpen. Op aanwijzing van de begeleider en de vrijwilligers onderhouden zij de binnentuinen en verzorgen zij de vogels, kippen en konijnen. Bij bijeenkomsten delen zij koffie en koekjes uit, maar ze gaan ook naar buiten om boodschappen te doen of folders te verspreiden. Regelmatig verzorgen zij de lunch voor het nabijgelegen ontmoetingscentrum Smitshoek. De begeleiding zoekt steeds naar nieuwe manieren om een nuttige bijdrage te kunnen leveren waar zowel de bezoekers van het ontmoetingscentrum als de bewoners van het naastgelegen verzorgingshuis De Tuinen van Laurens van profiteren.

Levendig

Welzijn Lansingerland organiseert diverse activiteiten waarbij cliënten van Middin kunnen aansluiten. Zo is er een breiclub, een koor, schilderles en zijn er diverse sport- en bewegingsactiviteiten. Soms worden er busuitjes georganiseerd voor een gezellig dagje uit. Ook vinden cliënten het leuk om mee te doen aan geheugentraining van De Tuinen. In De Leeuwerik zijn allerlei voorzieningen aanwezig, zoals een restaurant, een apotheek, maar ook artsen en fysiotherapeuten. Waar de bezoekers van het ontmoetingscentrum veelal op leeftijd zijn, zorgen de cliënten van Middin voor verjonging en levendigheid.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.