De Makerij

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Meijersplein - noord 33
3053 TE Rotterdam
T 010 211 05 64
E makerij@middin.nl

Adres
Meijersplein - noord 33
3053 TE Rotterdam
T 010 211 05 64
E makerij@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Knus en kleinschalig activiteitencentrum

  • Kleine groepen, veel aandacht van de begeleiding

  • Creatieve, productiegerichte en wijkgerichte activiteiten
De Makerij in Rotterdam is een gezellig, kleinschalig activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ze houden zich bezig met wisselende creatieve, productie- of wijkgerichte activiteiten, die passen bij hun mogelijkheden en wensen. Op die manier kunnen ze hun kwaliteiten verder ontwikkelen en tegelijk op een prettige manier actief zijn.

Werken in een gezellige, kleinschalige omgeving

Een knusse en vertrouwde sfeer: dat is een beschrijving die De Makerij past. De cliënten voelen zich hier thuis en zijn met plezier bezig met verschillende soorten producten en activiteiten. Er is plaats voor zowel jongere als oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Ook mensen die daarnaast een lichamelijke beperking (ook visueel) hebben, zijn welkom.

Ik doe hier werk waar ik blij van word

Bij De Makerij zijn drie kleinschalige groepen, die zich bezighouden met verschillende soorten, regelmatig variërend werk. Zo maken ze creatieve producten, zoals met papier beplakte houten figuren, textielproducten en schilderijen. Deze worden verkocht in de eigen winkel van het activiteitencentrum en in de andere winkels van Middin. De cliënten helpen mee met het inpakken van de cadeautjes die in de winkel van De Makerij worden verkocht.

Daarnaast werken de cliënten op de productieafdeling. Daar worden opdrachten voor bedrijven uitgevoerd, bijvoorbeeld het inpakken van bepaalde producten. De cliënten van de Makerij gaan ook de omringende wijk in. Een bijbehorende activiteit is het inzamelen van kleding die vervolgens bij de Voedselbank wordt uitgedeeld, maar ook andere zaken komen voor.

Samen lunchen

Bij de Makerij is veel aandacht voor de sfeer. Zo drinken alle cliënten gezamenlijk koffie en lunchen ze met elkaar, waarbij er ruimte is om gezellig met elkaar te praten. Een keer per week doen enkele begeleider en cliënten samen de huishoudelijke boodschappen (De Makerij biedt koffie, thee, frisdrank en melk, de cliënten nemen zelf hun lunch van huis mee).

Werk dat bij je past

De begeleiders zorgen ervoor dat iedereen het werk krijgt dat bij zijn of haar competenties en interesses aansluit. Van stress of druk is geen sprake, dat past immers niet bij deze groep werknemers. Het doel is dat de cliënten zich prettig voelen in hun werkomgeving terwijl ze zich tegelijkertijd binnen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.