De Patio

Wonen

Adres

Bierens de Haanweg 151
3076 DB Rotterdam
T 010 432 28 14
E d.patio@mddin.nl

Adres
Bierens de Haanweg 151
3076 DB Rotterdam
T 010 432 28 14
E d.patio@mddin.nl
Aan wie
Ouderen
Type beperking
NAH, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek

  • Alle behandelingen in eigen huis

  • Veilige woonomgeving met structuur
De Patio in Rotterdam-Zuid is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek. Zij wonen hier in een rustige en veilige omgeving met veel structuur. Er is 24 uursbegeleiding en dagbesteding op locatie. Extra aantrekkelijk is de binnenplaats met belevingsgerichte tuin, om alleen of met anderen van te genieten.

Geborgen woonplek voor ouderen

In De Patio vinden ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking een woonplek waar zij zich prettig en geborgen voelen. Ze kunnen er blijven wonen ongeacht hun lichamelijke of verstandelijke conditie. De deskundige begeleiders verdiepen zich in de hulpvraag, behoeften en interesses van de cliënt. Hierdoor ontstaat een goede band en krijgt elke bewoner intensieve zorg op maat.

Veel aandacht voor de behoefte van de bewoners

De Patio telt 26 appartementen verdeeld over twee etages met elk een gezamenlijke woonkamer met smart-tv. Alle bewoners beschikken over een ruime woon-slaapkamer, eigen sanitair en keukenblok. Op de bovenste verdieping hebben zij een balkon, op de begane grond een deur naar de omliggende tuin. De Patio bezit een BOPZerkenning (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

 

Buitenkant pand

Alle vormen van behandeling

De begeleiding is 24 uur aanwezig, inclusief wakkere nachtdienst. Bewoners van De Patio hebben specifieke ouderdomsproblematiek, variërend van lichamelijke klachten tot dementie. Zij hebben vooral behoefte aan veiligheid en structuur. De medewerkers spelen hier zorgvuldig op in, in nauw overleg met familie en/of verwanten. De begeleiding kan bestaan uit verpleegzorg, fysieke of mentale ondersteuning en aandacht voor iemands welzijn. De Patio heeft alle vormen van behandeling in huis: van fysio- en ergotherapeut tot arts, diëtist en gedragsdeskundige.

Inpandige dagbesteding

Een speerpunt van De Patio is de inpandige dagbesteding. Veel ouderen willen hun vertrouwde woonomgeving niet uit voor een activiteit. Daarom biedt De Patio activiteitenbegeleiding binnenshuis, waar bewoners elke dag gebruik van kunnen maken, individueel of in groepsverband. Zo is er eens per week bewegingsklas met een fysiotherapeut. Daarnaast zijn activiteiten buiten de deur ook mogelijk. De begeleiders stellen graag met de cliënt een individueel programma op.

 

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.