De Schakel

Wonen

Adres

King Olivereiland 20
2551 JW Den Haag
T 070 325 82 16
E deschakel@middin.nl

Adres
King Olivereiland 20
2551 JW Den Haag
T 070 325 82 16
E deschakel@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
LVB, VG en LG+

Locatie kenmerken

  • Voor jongeren en jongvolwassenen met een (licht)verstandelijke beperking
  • Wonen met verschillende aandachtpunten in één groep

  • (Leer-)mogelijkheden staan centraal

 

In de Haagse wijk Nieuw Waldeck ligt Middin locatie De Schakel. Een woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Er is plek voor achttien jongeren met verschillende beperkingen en behoeften die samen wonen en van elkaar leren. De locatie bevindt zich op de begane grond en maakt deel uit van een wooncomplex. De Schakel is een woning met een huiselijke sfeer en veel mogelijkheden voor jongeren met een lichamelijke of (licht)verstandelijke beperking. Er zijn twee grote huiskamers om bij elkaar te zijn als je dat wilt. Je kunt je ook terugtrekken in je kamer of chillen in onze grote tuin. Doen alsof je thuis bent, dat vinden wij belangrijk.

Wonen en leven zoals je thuis gewend bent

Op de Schakel wonen momenteel verschil- lende doelgroepen bij elkaar. De instroom is gericht op jongeren met een (licht)verstandelijke beperking. Bij de Schakel kun je zijn wie je bent en respecteren wij elkaar!

Dagprogramma

Overdag hebben alle bewoners een dag- besteding zoals school, een activiteiten- centrum of werk. Daarnaast streven we ernaar om de bewoners zoveel mogelijk deel uit te laten maken van de maat- schappij en richten we ons op kansen en mogelijkheden. Hierin staat de wens van de bewoner centraal. We vinden het belangrijk dat onze bewoners zoveel mogelijk verbonden blijven met hun netwerk ervan uitgaande dit ten goede komt aan hun ontwikkeling en welzijn.

 

Samen koken in de keuken

Multidisciplinair team

We streven ernaar een warme en huiselijke sfeer te bieden en het team weet goed in te spelen op de individuele behoeften van onze bewoners. Er staat dagelijks een multidisciplinair team klaar om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Het pad dat iedere jongere bewandelt wordt regelmatig met de jongere en de ouders/betrokkenen besproken. Samen werken we aan het behalen van de gezamelijk opgestelde doelen, ieder levert daarin zijn eigen aandeel. We evalueren aan de hand van het ondersteuningsplan en betrekken hierin de bewoner en het netwerk.
Wij helpen de jongere hun eigen (leer-)mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, dat is voor ieder anders en voor allemaal in hun eigen tempo.


Betrokkenheid

Als team van professionals besteden we veel aandacht aan het omgaan met en accepteren van beperkingen en helpen wij de jongere hun eigen (leer-)mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Zo ontwikkelt de jongere vaardigheden om maximaal zelfredzaam te zijn.
De visie van De Schakel is dat de vorm van ondersteuning die wordt gegeven alleen in samenwerking met betrokkenen tot stand kan komen. De ouders zijn zeer betrokken en vaak in de woning aanwezig. Er is veel mogelijk op De Schakel.    

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.