Diagnostiek en behandeling

Soms heb je hulp nodig omdat je klachten hebt door bijvoorbeeld angsten, ADHD, trauma, depressie of gedragsproblemen. Of misschien heb je andere psychische, emotionele of cognitieve problemen. Op de poli voor diagnostiek en behandeling van Middin kunnen we je helpen. We werken samen met jou aan je herstel zodat je je leven weer op een prettige manier kunt oppakken.

Hoe meld je je aan?

Wil je je aanmelden bij de poli van Middin? Neem contact op met Klantcontact. We sturen je dan een aanmeldingsformulier.

Voor wie zijn we er?

Binnen de poli helpen we volwassenen, jongeren en kinderen met een beperking en hun naasten. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in (verstandelijke) beperkingen, psychische stoornissen, gedrags- en ouderdomsproblematiek.

Wat bieden we?

Middin biedt diagnostiek en behandeling. De diagnostiek varieert van intelligentietesten, persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel functioneren en zelfredzaamheid, tot psychologisch onderzoek om bijvoorbeeld autisme of ADHD vast te stellen.

Onze behandeling omvat emotie-/agressieregulatie, verslaving, psycho-educatie en traumaverwerking. De behandeling is cliëntgericht met een lichte tot matige complexiteit. Het behandelteam van Middin is multidisciplinair en werkt via de landelijk vastgestelde behandelrichtlijnen. Er wordt nauw samengewerkt met de cliënten, hun familie, andere behandelaren en begeleiders.

Werkwijze

Na je aanmelding maken we een afspraak met je. We weten dan wat je nodig hebt en geven advies voor diagnostiek en/of behandeling. Na het adviesgesprek gaan we met je aan de slag met een behandelplan op maat of verwijzen we je door waar nodig.
Binnen Middin kunnen we je eventueel doorverwijzen naar onze gespecialiseerde behandelaren, zoals een ergotherapeut, arts voor verstandelijk gehandicapten, logopedist of maatschappelijk werker. De behandelingen vinden plaats op verschillende locaties van Middin.

De werkwijze van de poli bestaat uit de volgende stappen:

  • Aanmelding: na de aanmelding sturen we je een uitnodiging voor een intakegesprek.
  • Intakegesprek: tijdens dit gesprek bespreken we welke klachten er zijn.
  • Behandel- en diagnostiekoverleg: in ons team bespreken we de intake en komen tot een advies voor een behandelplan. Het adviesgesprek vindt uiterlijk vier weken na de intake plaats.
  • Adviesgesprek.
  • Uitvoeren advies met een behandelplan op maat.

Voor het adviesgesprek geldt:

  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar: het advies leggen we eerst voor aan ouders/vertegenwoordigers om te besluiten over het vervolg.
  • Bij jeugdigen tussen 12 en 16 jaar: het advies leggen we eerst voor aan cliënt en met diens toestemming ook aan ouders/vertegenwoordigers om te besluiten over het vervolg.
  • Bij jongeren ouder dan 16 jaar:  het advies leggen we voor aan cliënt om te besluiten over het vervolg.

De kosten van de zorg

De kosten van de zorg worden betaald via de Jeugdwet of de Wlz. We kunnen met je meedenken over welke indicatie nodig is.

Wat gebeurt er als je een afspraak niet (op tijd) afzegt?

Kun je een keer niet komen? Laat het de behandelaar minimaal 24 uur van tevoren weten. Lukt dat niet of ben je dat vergeten? Dat kan een keer gebeuren. Maar omdat we een grote wachtlijst hebben, gaat de behandelaar hierover met je in gesprek. Er kan dan voor worden gekozen om samen nieuwe afspraken te maken, je behandeling te pauzeren of je terug te plaatsen op de wachtlijst. In uiterste gevallen kan het zijn dat de behandeling stopt.

We nemen klachten serieus

We doen er alles aan om je goede zorg te bieden. Ben je ergens niet tevreden over of heb je een klacht? Bespreek dit dan eerst met je contactpersoon van de poli. Kom je hier niet samen uit, dan kun je terecht bij:

Wil je de informatie nog eens teruglezen? Download hier de folder.

behandelaar

Lees hier meer over de behandelaren

ergotherapeut

De ergotherapeuten helpen bij het (opnieuw) leren uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals werken, koken, aankleden of boodschappen doen. Wanneer dit na lichamelijke of psychische problematiek moeizamer gaat, kan door zorg op maat – denk aan advies, training en hulpmiddelen –het (weer) mogelijk worden gemaakt om de dagelijkse activiteiten uit te voeren die voor jou belangrijk zijn; op het werk, thuis, bij studie, tijdens vrije tijd en/of sport.

fysiotherapeut

De fysiotherapeuten werken actief aan gezondheidsbevordering op het gebied van bewegend functioneren. De fysiotherapeuten helpen bij lichamelijke klachten en zorgen ervoor dat de cliënt weer optimaal kan bewegen. Hiervoor werken zij samen met de cliënt en zijn omgeving en zo nodig met andere disciplines. De fysiotherapeuten doen eerst onderzoek naar de klachten en gaan vervolgens over op adviezen of een passende behandeling.

logopedist

De logopedisten bieden hulp bij problemen met de communicatie en problemen in het mondgebied. De logopedisten besteden onder andere aandacht aan de spraak, de taalontwikkeling, de ondersteunde communicatie, eet- en drinkproblematiek, slechthorendheid, stemproblemen en mondzorg.

maatschappelijk werker

De maatschappelijk werkers zijn de verbindende schakel tussen cliënten, hun naasten, behandelaren en begeleiders. Ze adviseren en staan naasten bij in de zorg voor hun familielid. Ze zetten driehoeksbegeleiding in voor de verbetering van het contact en de communicatie tussen zorgprofessionals en naasten. Ook helpen zij bij de overgang naar volwassenheid wanneer het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt. De maatschappelijk werkers bieden daarnaast ondersteuning bij verzoeken voor wettelijke vertegenwoordiging en geven voorlichting over wettelijke regelingen.

gedragsdeskundige

De gedragsdeskundigen werken met cliënten die gedragsproblemen vertonen. De gedragsdeskundigen voeren intelligentietesten uit en doen onderzoek naar sociaal-emotioneel gedrag en dagelijkse vaardigheden. Daarnaast kunnen onze gedragsdeskundigen diagnoses stellen op het gebied van onder andere angst, leer- en concentratieproblemen, druk gedrag en slaapproblemen. Zij bieden hier behandelingen voor aan.

arts verstandelijk gehandicapten

De arts voor verstandelijke gehandicapten (AVG-arts) is medisch specialist op het gebied van verstandelijke beperkingen en heeft kennis van de vaak ingewikkelde gezondheidsvragen. De AVG-arts adviseert ouders, begeleiders en andere artsen en werkt nauw samen met de huisarts, therapeuten en de gedragsdeskundige. Wanneer nodig kan de AVG-arts verwijzen naar specialisten in het ziekenhuis, maar blijft ook dan direct betrokken bij de zorg. Bij vragen over gezondheidsproblemen die samenhangen met een syndroom of beperking, psychiatrische- en gedragsproblemen, epilepsie, medicijngebruik, anticonceptie en seksualiteit, problemen met motoriek, zien of horen, lichamelijke achteruitgang, complexe besluitvorming, wilsbekwaamheid, wettelijke vertegenwoordiging en wet- en regelgeving, kun je bij de AVG-arts terecht.