Early Intervention

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Paulus Potterstraat 209
2526 ST Den Haag
T 070 445 19 16
E jipenjanneke@middin.nl

Adres
Paulus Potterstraat 209
2526 ST Den Haag
T 070 445 19 16
E jipenjanneke@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en ASS

Locatie kenmerken

  • Met methode Kleine Stapjes concrete doelen bereiken

  • Begeleiding thuis, op kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, veelal ontwikkelt het kind min of meer vanzelf. Bij jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down, verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Kinderen ontwikkelen zich langzamer, maar ook minder gelijkmatig. Voor deze kinderen biedt Middin al vanaf babyleeftijd Early Intervention-begeleiding. Samen met u leert de begeleider uw kind in kleine stapjes nieuwe vaardigheden aan om zo de ontwikkeling te stimuleren. Early Intervention is er voor kinderen van 0-5 jaar en bieden wij individueel bij u thuis aan.

Met kleine stapjes doelen behalen

Bij Early Intervention werkt de ambulant begeleider nauw samen met u als ouders. In wekelijkse begeleidingsmomenten oefent u niet alleen taakjes met uw kind, maar leert u ook hoe u uw kind zelf kunt stimuleren door bijvoorbeeld bewuster met de dagelijkse activiteiten om te gaan.

Kleine Stapjes

Bij Early Intervention van Middin werken wij met de methode ‘Kleine Stapjes’. Het verloop van de ontwikkeling van kinderen van 0 – 5 jaar vormt bij Kleine Stapjes het uitgangspunt. Iedere nieuwe stap is opgedeeld in kleine stapjes met concrete en haalbare doelen voor uw kind.

Regelmatig evalueren wij de doelen met u en stellen deze zo nodig bij. De ambulant begeleider maakt u wegwijs in de methode Kleine Stapjes. U leert hoe u uw kind kunt stimuleren in de grove- en fijne motoriek, de communicatie en in persoonlijke- en sociale vaardigheden. Enkele voorbeelden zijn: omrollen, kruipen, lopen. Maar ook beurtnemen, spelletjes doen, kiezen en sorteren, woordjes zeggen en communiceren met gebaren. Voorop staat dat kinderen plezier hebben in het leren. De taken worden dan ook op een speelse manier aangeboden en afgewisseld met liedjes. De ambulant begeleider helpt u ook bij uw vragen over bijvoorbeeld het gedrag van uw kind en toekomstig onderwijs.

Naast thuisbegeleiding kan de begeleiding ook deels plaatsvinden op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal van uw kind. De ambulant begeleider kan pedagogisch medewerkers adviseren en betrekken bij de Early Intervention. En stemt af met andere betrokkenen, zoals de logopedist, fysiotherapeut et cetera.

 

Kinderen en ouders in een kring
 Voorop staat dat kinderen plezier hebben in het leren

Ook wanneer uw kind de schoolleeftijd heeft bereikt kunt u voor ondersteuning bij Middin terecht. Een ambulant begeleider kan uw kind begeleiden in de overgang naar de (reguliere) basisschool.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.