Gemeenten

 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een deel van de ondersteuning en begeleiding van hun 'kwetsbare burgers'. Zij staan voor de uitdaging de transitie naar 'zorg dichtbij' in goede banen te leiden: meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken.
Middin ziet zichzelf als belangrijke partner en adviseur van haar gemeenten in deze transitie. Wij streven ernaar samen tot oplossingen te komen die tegemoet komen aan de behoeften van kwetsbare burgers en tegelijkertijd rekening houden met de huidige financiële en sociaalmaatschappelijke situatie.

Middin heeft jarenlange ervaring met kwetsbare burgers in de wijk. Dat zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Maar ook burgers die al (lang) onder de vleugels van welzijn zijn en daar afhankelijk van lijken te blijven. En burgers die zorg mijden en/of niet opgepakt worden door andere zorgverleners, terwijl wel begeleiding nodig is, omdat ze overlast veroorzaken of in (ernstige) problemen komen.

Middin biedt begeleiding en zorg aan kwetsbare burgers

Dat doen we midden in de wijk, midden in de samenleving. Aan huis, in activiteitencentra en op woonlocaties

Wij werken in de provincie Zuid-Holland, in de regio's:

  • Delft,
  • Haaglanden,
  • Lansingerland,
  • Nieuwe Waterweg-Noord
  • Rijnmond,
  • Westland,
  • Zuid-Hollandse eilanden.