Gezinsondersteuning

Ambulante ondersteuning

Adres

Burgemeester Elsenlaan 170
2288 BH Rijswijk
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl

Adres
Burgemeester Elsenlaan 170
2288 BH Rijswijk
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en ASS

Kenmerken

  • Voor kinderen met een beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een ontwikkelings- achterstand

  • Gezinsondersteuning op basis van een vertrouwensband met behulp van een passende methode

  • Hulp bij uitbreiding van het netwerk
Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht. Dat kan bij ouders tot zorgen en vragen leiden. De gezinsondersteuning van Middin kan bijdragen om, samen met u, oplossingen te vinden. De gezinsondersteuning werkt met de methode competentiegericht werken. Dit betekent dat we actief inzetten op het vergroten van de vaardigheden. Bij het gezin thuis verkent de begeleider samen met de ouder(s) welke vragen er zijn. In gesprek met de ouders wordt de rol en mate van betrokkenheid van de ouders concreet ingevuld. De eigen verantwoordelijkheid en het initiatief van ouders wordt gerespecteerd en gestimuleerd. Daarbij worden ouders waar nodig geprikkeld om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind.

Uitbreiding netwerk

Wilt u weten hoe u de ontwikkeling van uw kind maximaal kunt stimuleren? Wat de beste manier is om uw kind op te voeden? Pedagogische begeleiders beantwoorden uw vragen samen met u. Begeleiders kunnen u helpen om het netwerk in uw omgeving uit te breiden, zodat anderen u af en toe de zorg uit handen kunnen nemen.

Extra hulp kan een uitkomst zijn

Als uw kind een beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een ontwikkelingsachterstand heeft, kan het zijn dat u vragen heeft over opvoedingskwesties. De pedagogische begeleiders van gezinsondersteuning hebben de kennis om die vragen te beantwoorden. Begeleiders ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen voor problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van eten, drinken en slapen. Of op het gebied van gedrag of communicatie. Zij werken met verschillende methodieken zoals Praktische Pedagogische Gezinsondersteuning (PGG), Competentiegericht Werken (CGW), Brainstars en Geef me de vijf. Zij gebruiken de methode die past bij uw vraag en/of de problematiek van uw kind. Na een bepaalde periode hebt u de tools in handen om zelf problemen bij de opvoeding van uw kind aan te kunnen of op te kunnen lossen. Waar nodig en mogelijk blijft gezinsondersteuning helpen.

Vrouw met kind

Netwerk in uw eigen omgeving

Om op de langere termijn uw kind dat beetje extra zorg of aandacht te kunnen geven, is het belangrijk om een breed netwerk te creëren. Zo staat u er niet alleen voor en kunnen andere mensen u af en toe de zorg uit handen nemen. De gezinsondersteuning helpt u graag bij het zoeken naar mogelijkheden in uw eigen wijk of omgeving om het netwerk uit te breiden.

Voor kinderen met een complexe problematiek of ernstige beperking in gezinnen waar geen netwerk aanwezig is, kunnen begeleiders van gezinsondersteuning op gezette tijden thuis de zorg en begeleiding van het kind overnemen.

Combinatie met kinderdagcentrum

Als uw kind één van onze kinderdagcentra bezoekt, maakt de pedagogisch begeleider van de gezinsondersteuning een afspraak met u bij u thuis. Vaak is de combinatie van kinderdagcentrum en gezinsondersteuning nuttig. Het evenwicht tussen wat het kind op het KDC leert en doet en hoe dat thuis gaat, is belangrijk. Samen met u kijken we welke behoeften en mogelijkheden er voor uw kind zijn.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.