Giovanni heeft een baan en verdient een echt salaris!

Delen op social media

Giovanni (21) heeft een licht verstandelijke beperking en sinds kort betaald werk. Hij is één van de cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die Middin begeleidt naar werk. Het hebben van werk is zeker voor deze doelgroep enorm belangrijk. Middin heeft daarom een succesvolle pilot gedraaid met per LVB-woonlocatie een jobcoach die de cliënten helpt bij het vinden van werk. Dat pakte goed uit voor Giovanni, die sinds 1 september een echt salaris verdient met zijn werk.

Giovanni zat voordat hij werk had veel alleen thuis en verveelde zich voornamelijk. Pogingen om te werken - wat hij wel graag wilde - strandden steeds omdat hij iets langzamer werkt dan anderen. Giovanni heeft voorheen gewerkt bij een supermarkt, maar dit contract werd om die reden niet verlengd.

Te hoge verwachtingen van cliënten met LVB bij werkgevers


Giovanni heeft een werkplek nodig waar begrip is en waar men rekening mee kan houden met zijn werktempo. De verwachtingen van werkgevers waren steeds te hoog. Met steeds weer een faalervaring tot gevolg. Er is nog veel gebrek aan kennis over deze doelgroep, net zoals dat ook uit het recente onderzoek door het SCP blijkt. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving.

Het is belangrijk dat werkgevers weten wat ze van mensen met een LVB kunnen verwachten én dat ze de kans krijgen op hun niveau te presteren
Giovanni

Betere focus op werk per cliënt door vaste jobcoaches per team

Het lukte Giovanni niet om zelf aan werk te komen. Door begeleiding en bemiddeling van jobcoach Max van den Enden en zijn persoonlijk begeleider Bart Joling, kon Giovanni alsnog bij Omni Groen, onderdeel van Den Haag Werkt (voorheen Haeghe groep), aan de slag. Eerst met behoud van uitkering en nu dat goed gaat, zelfs met een echt salaris.

Giovanni krijgt van Middin volgens LifeWise, het methodisch kader dat Middin samen met Cordaan heeft ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met een LVB. Onderdeel van LifeWise is het streven naar een betekenisvolle daginvulling, zoals werk of dagbesteding. Om dit mogelijk te maken, heeft Middin een pilot gedraaid met vaste jobcoaches per team, zoals Max van den Enden. Dit werkt goed, zoals blijkt uit het verhaal van Giovanni.

Een vaste jobcoach kan per cliënt beter de focus leggen op het vinden van geschikt werk. Max van den Enden: “Doordat wij aan een bepaalde woonlocatie voor LVB gekoppeld zijn, hebben clienten een vast aanspreekpunt. We boeken hierdoor meer succes.” Middin gaat dan ook door met het inzetten van jobcoaches die per week een aantal uur aan een bepaald LVB-team gebonden zijn.


Cliënten hebben veel baat bij structuur en dagritme

Het vinden van werk is heel belangrijk voor de doelgroep LVB. “Mensen met een LVB hebben er enorm veel baat bij om overdag structuur te hebben, hetzij in de vorm van school, dagbesteding of werk, betaald of niet. Verveling is namelijk ook voor LVB-ers niet bevorderlijk voor hun gemoedstoestand. Giovanni dealde voorheen in drugs en kwam uiteindelijk via een ondertoezichtstelling bij Middin terecht. Doordat hij overdag werkt en geld verdient, is de kans op een terugval naar oud gedrag een stuk kleiner,” zegt Max. Giovanni is zelf ook erg blij met de baan; het geeft hem dagritme en -invulling, voldoening en niet onbelangrijk een inkomen!