Goede jeugdhulp kun je als organisatie niet in je eentje uitvoeren

Delen op social media

Middin laat niet los. Ook niet bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Josca de Munnik – zorgmanager bij Middin en lid van het Onderwijs jeugdhulp specialistisch team – weet: ‘Jeugdhulp kun je niet alleen doen. Je moet nauw samenwerken met andere zorgorganisaties.’

Hulp bieden aan kinderen en jongeren, het is altijd een belangrijk onderdeel geweest van het werk van Middin. De laatste jaren wordt daarbij steeds vaker samengewerkt met zorgorganisaties die gespecialiseerd zijn in jeugdhulp. Bijvoorbeeld op kinderdagverblijf Paddington, een locatie van gro-up in de Haagse wijk Escamp. Vier kinderen die worden begeleid vanuit Middin sluiten hier aan bij acht kinderen die naar de reguliere kinderopvang gaan. De groep wordt geleid door een begeleider van gro-up en een begeleider van Middin. Eenzelfde samenwerkingsconstructie is er met Okidoki Kinderopvang in het Westland, waar Middin onderdeel is van zogeheten peuter-op-maatgroepen. Voorheen was er op meerdere locaties ook een nauwe samenwerking met de voorloper van Youz, dat psychische hulp bood aan kinderen en hun ouders.

Maximaal ontwikkelen

De samenwerking past in de visie van Middin, zegt zorgmanager en lid van het Onderwijs jeugdhulp specialistisch team Josca de Munnik. ‘Wij willen het maximale uit een kind halen, binnen zijn of haar mogelijkheden. Door kinderen met een beperking al vroeg in contact te brengen met kinderen op de reguliere kinderopvang, hopen we dat ze zich aan hen optrekken. Daarnaast stellen we een specifiek programma samen dat hun ontwikkeling stimuleert. Zo hopen we dat kinderen de stap maken naar regulier onderwijs of eventueel speciaal onderwijs. Dat lukt niet altijd. Dan kunnen kinderen met een beperking bijvoorbeeld naar een van onze kinderdagcentra. Maar we willen er wel alles aan doen.’

Jeugdhulp

Hulp op scholen

Ook vanuit het Onderwijs jeugdhulp specialistisch team werkt Middin samen met onderwijsorganisaties in de regio Den Haag. Van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot basisscholen en het voorgezet onderwijs. Josca: ‘Wij bieden daar ondersteuning voor kinderen die dreigen uit te vallen. Vaak gaat het om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, in combinatie met bijvoorbeeld autisme, concentratieproblemen of problemen met prikkelverwerking. Wij hebben de expertise om ervoor te zorgen dat het kind weer mee kan komen. Door praktische hulpmiddelen te gebruiken, zoals pictogrammen of time timers. Maar we zijn ook gespecialiseerd in gedrag; we kunnen goed inschatten hoe we ongewenst gedrag kunnen voorkomen.’

De kracht van samenwerking

Daarmee levert Middin een bijdrage aan de jeugdhulp in Den Haag. Josca weet: ‘Goede jeugdhulp kun je als organisatie niet in je eentje bieden. Je moet nauw samenwerken met andere organisaties. Een kind kan vanuit meerdere kanten naar ons worden verwezen: via ouders, school of het Centrum Jeugd en Gezin. Vaak krijgen deze kinderen begeleiding in de thuissituatie en is er in gezinnen sprake van multiproblematiek. Dan zijn er meerdere organisaties bij zo’n gezin betrokken. Dat vraagt om  goede en nauwe samenwerking. Bijvoorbeeld via het platform Integrale Vroeghulp. En in het verleden dus ook met de voorloper van Youz. Dat loopt alleen soepel als je openstaat voor die samenwerking. Dat staat Middin. We moeten niet alles willen kunnen. Elke organisatie heeft zijn specialisme.’