Guntersteinweg

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Guntersteinweg 70
2531 JZ Den Haag
T 070 308 03 36
E guntersteinweg@middin.nl

Adres
Guntersteinweg 70
2531 JZ Den Haag
T 070 308 03 36
E guntersteinweg@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor deelnemers met een verstandelijke beperking die specifieke ondersteuning nodig hebben

  • Werkzaamheden binnen en buiten het participatiecentrum

  • Een zo goed mogelijke inzet van individuele kwaliteiten in een werkgroep
In de Haagse Wijk Moerwijk ligt het participatiecentrum Guntersteinweg. Aan ongeveer dertig deelnemers met een verstandelijke beperking en een specifieke zorgvraag biedt Middin hier verschillende werkzaamheden. De deelnemers komen van het speciaal onderwijs en ontdekken binnen welke werkgroep zij zich kunnen ontwikkelen. Met deze werkzaamheden leveren zij een bijdrage aan het welzijn van de wijk. Dit zie je in onze openheid en dit wordt door de buurtbewoners gewaardeerd.

Ruimte om te werken en te kiezen

Het participatiecentrum Guntersteinweg ligt aan de rand van park Overvoorde, grenzend aan de Haagse wijk Moerwijk. Het centrum biedt ruimte aan drie werkgroepen: de papierschepperij, de tuingroep en de facilitaire dienst. Aangepast aan de behoefte van de deelnemer, in een duidelijke structuur en dagindeling.

De ongeveer dertig deelnemers hebben allen een verstandelijke beperking met een specifieke zorgvraag. Deze deelnemers hebben het speciaal onderwijs doorlopen en kunnen op de Guntersteinweg ontdekken welke werkzaamheden het beste passen. De deelnemers leveren met hun werkzaamheden een bijdrage aan het welzijn van de wijk.

Drie werkgroepen

Het participatiecentrum is opgedeeld in drie verschillende werkgroepen: de papierschepperij, tuingroep en de facilitaire dienst. In de papierschepperij wordt papier gemaakt op ambachtelijke wijze met natuurlijke vezels. Van dit papier worden wenskaarten gemaakt, die vanuit het centrum, maar ook in de winkels van Middin worden verkocht. De papierschepperij werkt in opdracht, op bestelling en voor creatieve doeleinden.

binnen
Werkzaamheden naar wens op eigen niveau

De tuingroep is verantwoordelijk voor de eigen tuin van het participatiecentrum en voor het onderhoud van het nabijgelegen organisaties. Vol trots verkopen de deelnemers vers geoogste producten, als sperzieboontjes of eieren. In de wijk wordt er papier geprikt. De facilitaire dienst is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw. Zij zorgen ook voor koffie en thee tijdens de pauzes op het centrum. Ook verzorgen zij catering op bestelling voor organisaties in de wijk.

Ondersteuning

De mate van ondersteuning wordt aangepast aan de behoefte van de deelnemer. Het team van ondersteuners wordt gevormd door gekwalificeerde begeleiders, stagiairs en enthousiaste vrijwilligers.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.