Hanrathstraat

Wonen

Adres

Hanrathstraat 42A
3067 TD Rotterdam
T 010-4559324
E hanrathstraat@middin.nl

Adres
Hanrathstraat 42A
3067 TD Rotterdam
T 010-4559324
E hanrathstraat@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor cliënten met een verstandelijke beperking

  • Drie verschillende woonvormen onder een dak: woongroep, zelfstandig, zeerzelfstandig

  • 24-uurs voorziening met zorg- en alarmtoestellen
Woonlocatie Hanrathstraat is een nieuwe en moderne woonlocatie midden in de Rotterdamse wijk Prins Alexander. Hier wonen 30 volwassen cliënten van verschillende leeftijden met een verstandelijke beperking. Uniek aan deze locatie is dat er drie verschillende woonvormen bestaan afgestemd op de mate van behoefte aan ondersteuning. Cliënten kunnen hier in een (kleine) groep leven, zelfstandig met begeleiding op maat, of zeer zelfstandig met ondersteuning op afspraak. Elke cliënt woont in een eigen en ruim appartement en kan gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten zoals trefpunt Berlage en de tuin. Voor alle clienten is er 24 uur per dag ondersteuning beschikbaar met slapende nachtdienst.

Wonen midden in de wijk

Woonlocatie Hanrathstraat is een nieuwe en moderne locatie met drie verschillende woonvormen. Iedere cliënt krijgt de juiste vorm van professionele begeleiding of ondersteuning die bij hem of haar past. Verschillende levensbehoeften smelten samen tot een geheel op deze locatie. De begeleiding bekijkt samen met de cliënt welke dagelijkse structuur hij of zij nodig heeft in de vorm van verzorging, dagelijkse structuur of bij (betaald) werk of activiteiten.

Woongroep

Voor cliënten die meer ondersteuning nodig hebben en dagelijkse begeleiding in de buurt is het mogelijk om in een vaste woongroep te leven. De groep leeft echt gezamenlijk en heeft behoefte aan structuur in hun dagelijks leven. Zij eten samen, koken met elkaar en met de begeleiding en ondernemen gezamenlijk activiteiten. Zij krijgen hulp bij hun dagelijkse verzorging en ’s nachts is er altijd een begeleider aanwezig. De appartementen liggen naast hun gezamenlijke woonkamer en bestaat uit een ruime woonkamer, slaapkamer en badkamer. Zij kunnen gebruik maken van de keuken in de gezamenlijke woonkamer.

binnen

Tussengroep

Cliënten die zelfstandig willen wonen maar wel met dagelijkse begeleiding in de buurt, wonen in een eigen appartement. Deze appartementen zijn ruim met woon-, slaap- en doucheruimte. In de grote- en gezellige eetruimte van trefpunt Berlage kunnen zij gebruik maken van de keuken. Maar hier kunnen zij ook medebewoners ontmoeten, een spelletje doen of gebruik maken van multimedia zoals computers of TV. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de maaltijdenservice van de locatie. 

Ik heb het hier naar mijn zin en vind het gezellig in de groep

Zelfstandig wonen

Cliënten die zeer zelfstandig wonen, hebben een eigen (galerij)appartement. Ook deze kamers zijn ruim opgezet, met slaapkamer, douche en hebben een eigen keuken.

Ontmoeten en werken met de wijk

In het trefpunt/participatiecentrum Berlage kunnen cliënten deelnemen aan verschillende activiteiten. Hier ontmoeten zij ook andere mensen uit de wijk. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt kijkt de begeleiding ook naar werkmogelijkheden bij een hoveniersbedrijf, bejaardenhuis, basisschool, of andere werkgevers.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.