Het Middin Kompas

Middin werkt aan kwaliteit van zorg aan de hand van de drie beloftes in het Middin Kompas.

We beloven cliënten:

De vraag van de cliënt goed verstaan

Medewerkers gaan actief de dialoog aan met cliënten en hun naasten vanuit een neutrale, open en nieuwsgierige houding. We stellen open vragen, luisteren en kijken met aandacht zodat we weten wat cliënten ècht willen en nodig hebben. Elke dag opnieuw. Het cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. Cliënten en hun naasten geven een eigen invulling aan lokale medezeggenschap. Onze medewerkers ondersteunen hen hierbij. Cliënten en hun naasten kunnen hierdoor meedenken en meebeslissen over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënt.

Het goede doen

In dialoog met de cliënt, zijn naasten, mensen in zijn omgeving en andere professionals, bepalen we wat een passend antwoord is op de vraag. We beschikken over verschillende hulpmiddelen en methodieken die we in kunnen zetten in de ondersteuning van cliënten. Teamreflecties, casuïstiekbesprekingen en moreel beraad helpen ons om dit te organiseren. 

Goed organiseren

We staan voor de opgave om, samen met cliënten en hun naasten, binnen de beschikbare middelen, goede zorg te organiseren. Steeds Beter helpt ons om helder te krijgen hoe de kwaliteit van zorg is geregeld en wat de financiële kaders zijn per team. Voor onze medewerkers zetten we een passend en gezond werkrooster in. We zoeken actief naar technologische en vernieuwende middelen die voor cliënten, naasten en begeleiders een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg en de zelfredzaamheid van cliënten. Het elektronisch cliëntendossier ONS helpt ons de zorg voor cliënten goed te organiseren. Elke cliënt heeft één zorgdossier waarin alle medewerkers van verschillende disciplines van Middin samenwerken.

Deze drie beloftes zijn ons Kompas, het leidend principe in ons dagelijks handelen. We bieden medewerkers een inspirerende werkomgeving, scholing en hulpmiddelen zodat zij binnen de kaders zelfstandig, professioneel en creatief de beloftes waar kunnen maken. Met ons Kompas en de kwaliteitskaders blijven we de zorg verbeteren.