Hoera! Middin bestaat 100 jaar

Delen op social media

Een eeuw geleden, op 18 mei 1923, werd in Den Haag onze oudste voorloper van Middin opgericht.  Deze maand starten we met het vieren van ons honderdjarig jubileum.
100 jaar Middin

We kijken terug op 100 jaar hulp aan mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel. En daar zijn we trots op! Onze zorgprofessionals hebben de begeleiding en zorg steeds weer weten te vernieuwen, steeds weer laten aansluiten op wat mensen in het hier en nu nodig hebben. Natuurlijk zetten we onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers  de komende tijd in het zonnetje met feestelijke activiteiten.

Midden in het leven

Er wordt in het jubileumjaar niet alleen teruggekeken maar ook vooruit geblikt. Want de maatschappij verandert en de mensen die Middin helpt veranderen. Het vakmanschap van de begeleiders en gedragsdeskundigen wordt steeds verder ontwikkeld. Dit jaar staat dan ook in het teken van wat het vak nu en straks vraagt. Want Middin wil mensen goed blijven helpen om midden in het leven te staan. Emmeke van Eersel : “Dat is niet altijd eenvoudig, maar met onze ervaring zijn we steeds beter in staat om het leven voor mensen met een beperking meer betekenis te geven. Of het nu gaat om wonen, werken, leren of vrije tijdsbesteding.”

Op maandag  22 mei, openden bestuurders Emmeke en Bas het jubileumjaar door een tentoonstelling te openen in het hoofdkantoor in Rijswijk. Die biedt overzicht hoe Middin vanuit onder meer Schroeder van der Kolk, SPC Sandhaghe, samen met de Compaan, Steinmetz, de Singels, Paus Johannes XXIII en Orion in 100 jaar uitgroeide tot de robuuste organisatie die het nu is.