Hofje van Boheemen

Wonen

Adres

Newtonstraat 513
2562 KN Den Haag
T 070 345 03 53
E hofjevanboheemen@middin.nl

Adres
Newtonstraat 513
2562 KN Den Haag
T 070 345 03 53
E hofjevanboheemen@middin.nl
Aan wie
Ouderen
Type beperking
LVB, VG en LG

Locatie kenmerken

  • Voor mensen vanaf middelbare leeftijd met verschillende soorten beperkingen

  • Zorg die aansluit op de verschillende soorten beperkingen van de cliënten

  • Gezellige buurt met veel mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden
In hartje Den Haag, in de gezellige wijk Regentesse - Valkenboskwartier, ligt het Hofje van Boheemen. Er wonen 26 oudere cliënten met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. In de locatie is een samenwerkingsverband met Anton Constandse, welke beschermd wonen biedt voor mensen met psychiatrische problemen. Daardoor kunnen de bewoners er op een unieke manier samenleven. De cliënten met lichamelijke en meervoudige beperkingen hebben er een eigen appartement. Cliënten met een verstandelijke beperking of andere langdurige psychische problemen delen de huiskamers en keuken.

Wonen in een zorgzame, sociale en levendige omgeving

In het hofje wonen cliënten met een lichamelijke of meervoudige beperking, cliënten met langdurige psychische problemen en mensen met een verstandelijke beperking. De zorg in het Hofje van Boheemen is daardoor zeer divers. Sociale contacten zijn op deze locatie zeer belangrijk. Cliënten kunnen met elkaar op stap: even naar het café om andere buurtbewoners te ontmoeten, een bezoekje aan de kapper of een boodschap doen. De onderlinge sfeer is goed en de cliënten helpen elkaar waar het kan. Ze voelen zich daar goed bij, en dat is een van de belangrijke voordelen van deze gemengde woonzorgvorm.

Eigenwaarde

Sommige cliënten gaan overdag naar een activiteitencentrum ter ontspanning of om zich ondanks hun beperking toch zinvol in te zetten. Anderen kunnen binnen het Hofje van Boheemen creatieve activiteiten bijwonen. Cliënten krijgen veel ruimte om alledaagse dingen te doen. Met de juiste begeleiding kunnen de cliënten nog veel zelf doen. Dat is zeer belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde.

hofje van bohemen interieur

Juiste ondersteuning

De zorg en ondersteuning die de cliënten krijgen, is een-op-een afgestemd op de vraag. Zo kunnen mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking ondersteuning nodig hebben van sociaalpedagogische medewerkers. En vragen de ouderdomsverschijnselen om meer verzorgende deskundigheid. Iedere bewoner krijgt de juiste ondersteuning.

De onderlinge sfeer is goed en cliënten helpen elkaar waar het kan

Onder persoonlijke ondersteuning vallen ook contacten met familie, vrienden of artsen en zaken van financiële of huishoudelijke aard. Er wordt de ouderen zoveel mogelijk zorg uit handen genomen, zodat zij kunnen genieten van elkaars gezelschap en de activiteiten waar zij mee bezig zijn.

Financiering

Kosten
Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.