Informatie voor cliënten

In de geldgids 2023-2024 vind je alle vergoedingen voor cliënten met een Wlz overzichtelijk in één pdf. In deze interactieve pdf met pictogrammen is het mogelijk vanuit de inhoudsopgave te navigeren naar de verschillende onderwerpen en weer terug.
Hieronder vind je ook informatie over ons online zorgportaal Caren.