Innovaties

 

 

Middin is continu op zoek naar verbeteringen. Wat gebeurt er buiten onze organisatie, wat kunnen we anders doen en waar kunnen we dan ons voordeel mee doen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan technologische ontwikkelingen en nieuwe methodes. De volgende projecten lopen momenteel binnen Middin om verder te verbeteren: 

I In voor dialoog  

Middin heeft aan het landelijk programma In voor zorg! ondersteuning gevraagd bij het verbeteren van de dialoog. In voor zorg! ondersteunt organisaties voor langdurige zorg die willen werken aan hun toekomstbestendigheid en cliëntgerichtheid. Het project In voor Dialoog! beoogt dat de dialoog als essentieel onderdeel van een basishouding bijdraagt aan zowel een verbetering van de relatie tussen medewerkers, cliënten en verwanten als aan het optimaal werken in zelfwerkzame teams.   

II Het beeldhorloge

Door de inzet van het beeldhorloge zijn cliënten in staat meer regie te hebben op hun leven en is de verwachting, dat begeleiders meer ruimte hebben om andere accenten te leggen in de ondersteuning.

Voor wie is het bedoeld?
Voor alle cliënten (ongeacht de doelgroep) die moeite hebben met klokkijken, oriënteren in tijd, planning en organisatie van b.v. afspraken of het weekprogramma en/of onthouden (geheugenproblematiek).

Voordelen voor de client zijn:

  • Ik heb nu grip op mijn dagindeling.
  • Ik weet nu wat er komt en voel mij rustiger.
  • Ik hoef de begeleiding nu niet meer te vragen wanneer we b.v. gaan eten/ medicatiegebruik.

III Middin Fit/Middin in beweging

Fitte cliënten. Dat ziet Middin graag. Daarom staat bij Middin bewegen en gezond eten centraal. Eén van de onderdelen uit het programma is kookles van topkok Pierre Wind. In een gezamenlijk initiatief met het Haagse ROC Mondriaan worden drie cliënten en twaalf medewerkers samen met studenten van het ROC ondergedompeld in de wereld van Het Nieuwe Eten. Zij leren hier stap voor stap gezonder eten en hun kennis hierover te delen met (mede)cliënten.

Beweegprogramma dichtbij
Daarnaast wil Middin Fit het aantrekkelijk maken om in beweging te blijven. Bij voorkeur gebeurt dit zo dicht mogelijk bij het werk van cliënten. Dit blijkt een succes. Cliënten pikken met veel plezier een half uur beweging in een speciaal ingerichte gymzaal mee. Dit onderdeel van het beweegprogramma is opgezet in samenwerking met SGK, de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in en om Den Haag."

Spelcomputer Wii
Middin wil echter ook buiten deze speciale lessen cliënten in beweging brengen. We kijken naar mogelijkheden om dicht bij het leven van de cliënt te blijven in combinatie met een stukje entertainment. Zo zijn we uitgekomen op de inzet van de populaire spelcomputer Wii. Voor hun studie Sport en Bewegen onderzoeken jongeren van ROC Mondriaan nu de mogelijkheden voor de inzet van deze computer in het dagelijks leven. We zien hierin veel mogelijkheden voor cliënten om spelenderwijs fit te blijven.

IV Aan het Werk

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Om die kracht te ontwikkelen, is er het project Aan het werk. Dit project heeft als doel om mensen te ontwikkelen, zoveel als mogelijk is. Dit kan ontwikkelen naar (begeleid) werk zijn, maar ook ontwikkelen op persoonlijk gebied.

Onze begeleiders doen dit op een unieke manier. Voor honderden 'leerdoelen' op het gebied van werk, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijke verzorging of gedrag, hebben we speciale 'ontwikkeltools' (kaarten en opdrachten) gemaakt. Zoals bijvoorbeeld een kaart over 'hoe scheer ik me' of 'hoe moet ik vegen'. Op de kaarten staan duidelijke plaatjes en zinnetjes, waardoor de cliënt stap voor stap geholpen wordt om zichzelf te ontwikkelen, mogelijk naar werk. Ieder op zijn eigen niveau. Uiteraard begeleiden wij cliënten hierbij intensief.

Voor iedere cliënt maken we een individueel plan, stellen we haalbare doelen en volgen we de vorderingen op de voet. Zo komt iedere cliënt zoveel mogelijk tot zijn recht en kan op zijn/haar eigen manier meedoen in onze samenleving. De één kan gaan werken (onder begeleiding), de ander maakt een persoonlijke groei door. Zo kunnen mensen stapjes zetten in hun ontwikkeling, waardoor hun kansen in de samenleving worden vergroot.

Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we onze cliënten, zodat ze zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Want samen durven en doen is samen leven.

We hebben het project kort en krachtig in beeld gebracht in een animatiefilmpje. Op ons youtube-kanaal zijn vier versies te vinden, te weten één algemene, één voor externe partijen zoals bedrijven en gemeenten, één voor cliënten, één voor cliënten met ondertiteling.

Voorbeelden van ontwikkelkaarten: 

Wilt u als organisatie/instelling ook gebruik maken van de Ontwikkelbibliotheek van Middin? Stuur een mail naar ontwikkeltools@middin.nl. Lees ook de blog van directeur Anja Waleboer.

Resultaten projecten

Klik hier voor de behaalde resultaten van de projecten. Voor het project Aan het Werk zijn nog geen resultaten vermeld omdat deze net gestart is.

Extra achtergrondinformatie