Intensieve opvoedhulp

Heb je een vraag?

Bel of mail met Klantcontact

 

 

Opgroeien: liefst zo normaal mogelijk!

Vanuit onze specialisatie gericht op kinderen, jongeren en gezinnen werken we met ontwikkelingsgerichte- en opvoedondersteunende programma’s, waarbij de ontwikkeling en de veiligheid van het kind voorop staan. Ook werken we aan de versterking van de opvoedvaardigheden van ouders. Hierbij gebruikt Middin, speciaal voor ouders met een lichte verstandelijke beperking, de interventie HouVast.

Interventie HouVast

Binnen Middin wordt gewerkt met de interventie HouVast. Onze begeleiders en professionals die met deze interventie werken, zijn HouVast- gecertificeerd. De interventie is, in samenwerking met Middin, ontwikkeld door Het Expertisecentrum William Schrikker en is specifiek bedoeld om passende ondersteuning te bieden aan gezinnen, waarbij (één van de) ouders een lichte verstandelijke beperking (heeft) hebben. De HouVast begeleider ondersteunt de gezinnen en hun netwerk en heeft hierbij voortdurend oog voor de belangen van het kind. De begeleider werkt nauw samen met jeugdbescherming en wordt er toegewerkt naar een situatie van ‘verantwoord ouderschap’.

Het accepteren en vragen om hulp, het vergroten van de opvoedvaardigheden en het betrekken en activeren van het netwerk, staan in deze interventie centraal.

Verantwoord ouderschap

Middin staat voor een veilige en gezonde opvoedsituatie voor ieder kind. Hiervoor is verantwoord ouderschap een belangrijk middel of voorwaarde. Het recht van het kind om veilig en gezond op te groeien, maar ook de wens van wensouders om kinderen te krijgen, staan hierbij centraal. Middin streeft ernaar dat de cliënt zo veel mogelijk zelf een afgewogen keuze maakt voor anticonceptie of ouderschap. Dit betekent dat onze professionals onder meer vroegtijdig en proactief voorlichting geven, meedenken en adviseren rond kinderwensen. Wanneer er wordt verwacht dat het ouderschap onverantwoord is, zal Middin de kinderwens proberen te ontmoedigen. Bovendien proberen we jongeren al vroeg in te laten zien wat ouderschap betekent.

Middin biedt ouders met- of zonder beperking daarnaast ondersteuning bij vragen over opgroeien, opvoeden en hoopt door het delen van kennis en expertise uithuisplaatsing te voorkomen.